Комбінація рекомбінантного людського еритропоетину з препаратом заліза (ІІІ) для внутрішньовенного введення в онкогематології (клінічний випадок)

Представлено клінічне спостереження, що стосується лікування 59-річного пацієнта, у котрого була діагностована множинна мієлома. Анемія і дефіцит заліза є частими небажаними ускладненнями у пацієнтів з множинною мієломою та іншими гематологічними злоякісними новоутвореннями, в тому числі індукованими хіміотерапією. У статті викладені сучасні принципи ведення пацієнтів з анемією злоякісного утворення з урахуванням останніх Рекомендацій Європейського товариства клінічних онкологів 2018 року. Наведено дані про важливість лікування анемії, частота якої при пухлинних захворюваннях неухильно зростає.
Розібраний клінічний випадок даної нозології з описом схеми лікування анемії в / в формою заліза (ІІІ) в комбінації з епоетином альфа. Ключові слова: анемія, множинна мієлома, еритропоетин, Емавейл, епоетин альфа, Суфер.