Бібліотека

ЗМІНИ НАПРУЖЕНОСТІ ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ФОРМУЛИ У ХВОРИХ ІЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЮ АЛЕРГІєЮ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ РЕОСОРБІЛАКТОМ

Досліджено типи і ступені напруженості лейкоцитарної формули у 40 хворих на медикаментоз­ну алергію в день госпіталізації та через 10 днів стаціонарного лікування, яке проводилось із додаванням Pеосорбілакту в одній групі.

Переваги комбінованого застосування інфузійної та пероральної форми L-аргініну при лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги

Основна відмінність від попередніх досліджень – комбінований в/в-пероральний шлях введення. При в/в введенні біодоступність значно вища, ніж при пероральному, тобто істотно зменшується час до появи антиангінального ефекту.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАСК В КОМПЛЕКСНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ, РАНІШ НЕЕФЕКТИВНО ЛІКОВАНИМ, ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

Проблема хіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень, які раніш неефективно лікувались протитуберкульозними препаратами і виділяють резистентні до них мікобактерії туберкульозу (МБТ), є дуже складною і залишається в центрі уваги фтизіатрів.

Характеристика профілактичної і лікувальної ефективності нового вітчизняного антисептичного препарату Горостен

Епідеміологічна ситуація наприкінці другого тисячоліття характеризується зсувом етіологічної структури інфекційних захворювань у бік тих, що викликаються опортуністичними умовнопатогенними мікроорганізмами.

Застосування інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні посттравматичних гострих шлунково – кишкових кровотеч ерозивно -виразкового походження

Проведено аналіз результатів інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні посттравматичних гострих шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкового походження. Показано, що шлунково-кишкові кровотечі є важливим обтяжуючим чинником політравм. Адекватна інфузійно-трансфузійна терапія сприяє покращенню результатів лікування постраждалих із політравмами, ускладненими гострокровоточивими виразками та ерозіями ШКТ.

АНТИСЕПТИЧНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ДЕКАМЕТОКСИНУ В ПОРІВНЯННІ З ПОВІДОН-ЙОДОМ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ОБРОБКИ ШКІРИ ПРИ ДОГЛЯДІ ЗА ВЕНОЗНИМИ КАТЕТЕРАМИ.

В роботі порівняна ефективність антисептичних розчинів на основі декаметоксину та повідон-йоду для профілактичної обробки шкіри хворих перед постановкою та при догляді за внутрішньосудинними катетерами. Також було вивчено вплив обробки шкіри різними антисептиками на частоту інфікування катетерів.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ВНУНТРІШНЬОСУГЛОБОВИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ

Робота базується на аналізі результатів лікування 48 хворих з переломами проксимальної частини великогомілкової кістки. Проведене дослідження незадовільних результатів оперативного лікування вказує на необхідність проведення таким хворим активної передопераційної підготовки, яка направлена на відновлення трофічних порушень. Суттєве місце займає інфузійна терапія, базовим препаратом якої є Реосорбілакт.

Новий комплексний інфузійний препарат КСИЛАТ і показання до його клінічного застосування (Інформаційний лист)

Не має сумніву, що сучасна інфузійна терапія належить до одного з важливих лікувальних заходів у практичній діяльності лікарів різного профілю. Раціональне використання відповідних інфузійних препаратів дозволяє ефективно впливати на перебіг хвороби і покращувати результати лікування. Разом з тим успішне лікування можливе при правильному виборі інфузійних препаратів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕНОСИМІСТЬ ІН’ЄКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СХЕМАХ ХІМІОТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

Проаналізовано результати лікування 60 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Виявлено, що застосування у складі комплексних режимів хіміотерапії протягом інтенсивної фази ін'єкційної форми левофлоксацину щоденно у загальнотерапевтичних дозах (30 хворих) порівняно з пероральним його застосуванням (30 хворих), призвело до скорочення термінів бактеріовиділення (основна загроза для оточуючих) на 27 діб.

Завантажити ще