Бібліотека

Досвід лікування хворих із множинними вогнепальними пораненнями

Cвоєчасне застосування плазмозамінників при крововтраті, ефективних антибактеріальних препаратів з урахуванням антибіотикорезистентності збудників раневої інфекції та проведення активної хірургічної тактики дозволяють досягти хороших результатів лікування хворих, що отримали бойову травму.

Чи виправдане застосування глюкозо-інсуліно-калієвої суміші у разі постішемічного реперфузійного синдрому?

Відомо, що постішемічний реперфузійний синдром (ПРС) супроводжується аритміями, зниженням скоротливої здатності міокарда, порушенням системної гемодинаміки і мікроциркуляції, а також апоптозом кардіоміоцитів у зоні ушкодження.

ПАНКРЕАТИЧНА ІНФЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Протягом останніх років спостерігають негативну тенденцію до зростання захворюваності на гострий панкреатит (ГП), яка, за даними світової статистики, становить від 200 до 800 пацієнтів на 1 млн населення в рік.

Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі (методичні рекомендації)

У методичних рекомендаціях подана інформація про загальні принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ СОРБІЛАКТ ТА РЕОСОРБІЛАКТ ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Частими ускладненнями алергічних захворювань є метаболічні порушення та різні патологофізіологічні зміни, при яких доцільним вважається застосування інфузійних розчинів поліфункціональної дії.

Селективний бета-адреноблокатор ультракороткої дії есмолол скоро буде доступний і в Україні

Дані експериментальних досліджень і досвід багаторічного клінічного застосування свідчать про те, що есмолол є унікальним високоефективним селективним бета-1-адреноблокатором ультракороткої дії для парентерального введення.

Результати експериментального і клінічного дослідження ефективності антисептичного препарату декасан

Сучасна епідеміологічна ситуація характеризується зростанням питомої ваги локальних запальних процесів, викликаних антибіотикорезистентною опортуністичною мікрофлорою.

ХОНДРОЦИТИ. СТРУКТУРА, ФУНКЦІЯ, ЗМІНИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ, ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

На сьогодні одним з найпоширеніших захворювань суглобів є остеоартроз (ОА) – хронічне прогресуюче незапальне захворювання синовіальних суглобів, яке характеризується дегенерацією суглобового хряща, структурними змінами субхондріальної кістки й наявним або прихованим синовітом.
Завантажити ще