Бібліотека

ДЕТОКСИКУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТУ РЕОСОРБІЛАКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЕМОСТАЗ

Резюме. Застосування Реосорбілакту у вигляді внутрішньовенних інфузій у комплексній терапії пацiєнтiв iз гнійно-септичними захворюваннями, ізольованими черепно-мозковими травмами, пневмоніями та операціями з приводу реконструкції внутрішньої сонної артерії має виражений детоксикаційний ефект, який проявляється зниженням концентрації молекул середньої маси і продуктів перекисного окислення ліпідів. Швидко нормалізувалися показники системи згортання крові, що свідчило про ...

Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози

L-аргінін – умовно незамінна амінокислота, що вперше була виділена 1886 р. E. Schulze та E. Steiger, а структура її встановлена E. Schulze та E. Winterstei 1897 р. [1]. L-аргінін використовується декількома шляхами для синтезу білка та низькомолекулярних біоактивних речовин (наприклад, оксиду азоту – NO, орнітину, проліну, креатину й поліамінів), які ...

Гострий ішемічний інсульт: розкриваючи максимальні можливості фармакотерапії

Гострий ішемічний інсульт Трускавець ZU_12_2019_ За матеріалами XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології», 22-24 квітня, м. Трускавець. Значна увага під час заходу була приділена проблемним аспектам ведення хворих на гострий ішемічний інсульт. У рамках присвяченого інтенсивній терапії в кардіоневрології окремого наукового симпозіуму відбулося обговорення можливостей сучасної фармакотерапії гострого інсульту, котрі доступні сьогодні ...

Гостре пошкодження нирок і едаравон при гострому ішемічному інсульті: реєстр інсульту Fukuoka

Едаравон і гостра ниркова недостатність Актуальність. Є певні повідомлення, що поглинач вільних радикалів едаравон, який використовується для лікування ішемічного інсульту, спричиняє побічний ефект — гостре пошкодження нирок (ГПН). Мета: з’ясувати, чи пов’язане використання едаравону із виникненням ГПН у пацієнтів із гострим ішемічним інсультом. Матеріали та методи. У дослідження були включені 5689 пацієнтів із гострим ішемічним ...

Стресова гіперглікемія: обговорення шляхів її усунення за допомогою багатоатомних спиртів

У літературному огляді розглядається перспектива відновлення активного використання багатоатомних спиртів у практиці інтенсивної терапії. Інформація орієнтована на особливості метаболізму та очікувані ефекти багатоатомного п’ятивуглецевого спирту ксиліту. Доцільність застосування розчинів ксиліту аргументується зниженням ризику розвитку гіперглікемії, зменшенням потреби у введенні інсуліну і разом із тим закономірним зменшенням ризику формування гіпоглікемічних станів, ...

Сорбілакт® як засіб фармакологічної корекції післяопераційного парезу кишечника

Післяопераційний парез кишечника (ППК) виникає після багатьох хірургічних втручань, але найбільш часто після абдомінальних операцій — з частотою 10–30 %. Це ускладнення підвищує післяопераційну захворюваність, тривалість госпіталізації і вартість лікування. У систематичному огляді спільноти Cochrane було показано, що жоден препарат із рутинно застосовуваних прокинетиків (неостигмін, метоклопрамід, еритроміцин) або проносних засобів ...

Пошук нових методів і препаратів для боротьби з мозковим інсультом і його ускладненнями

14-15 березня 2019 року в Харкові пройшла науково-практична конференція «Можливості та досягнення сучасної фармакотерапії в практиці невролога», організована Асоціацією неврологів, психіатрів та наркологів України, Інститутом неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна. Захід був присвячений інноваційним методам діагностики, лікування і профілактики патологій ЦНС. Інсульт залишається ...

Дайджест по застосуванню едаравону при гострому ішемічному інсульті (2015-2019)

Дайджест малюнок Вплив едаравону на сприятливі результати в пацієнтів із гострою оклюзією великих судин головного мозку: субаналіз японського реєстру RESCUE (Neurol. Med. Chir. (Tokyo), 2015 March; 55(3)) Використання едаравону як монотерапії та разом з 6 мг/кг альтеплази протягом 4,5 години після ішемічного інсульту: проспективне когортне дослідження (PROTECT4.5) (Journal of Stroke and Cerebrovascular ...

2019 — Рік боротьби із тромбоцитопенією

blood drop 2019 рік корпорація «Юрія-Фарм» оголосила роком боротьби із тромбоцитопенією. З приводу цього компанією була розпочата відповідна програма, у рамках якої онкологічні й гематологічні відділення по всій Україні отримали рекомбінантний тромбопоетин людини (Емаплаг) як благодійну допомогу для пацієнтів із тромбоцитопенією. Багатьом читачам медичної газети «Новини медицини та фармації» цікаво буде дізнатися ...

Можливості використання комбінованої терапії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією

Резюме. У статті наведено результати клінічного дослідження з вивчення ефективності та переносимості поєднаного застосування лікарських препаратів Нейроцитин і Латрен (розчини) порівняно з лікарським препаратом Нейроцитин (розчин) виробництва ТОВ «Юрія Фарм» у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією II стадії, зумовленою артеріальною гіпертензією (АГ) і атеросклерозом. Дослідження були проведені в 92 пацієнтів обох ...
Завантажити ще