Бібліотека

Лікування поширених гнійних ран різної етіології

Резюме. Проблема гнійних інфекцій хірургічних відділень зростає у зв’язку зі збільшенням резистентності збудників до антибіотиків, тому стає важливим питання розробки нових схем лікування поширених гнійних ран. Мета дослідження: Розширення можливості лікування гнійних ран з використанням в інфузійній терапії Реосорбілакту, антисептика Декасану і антибіотиків Браксону і Лефлоцину. Матеріали і методи. У ...

Захист головного мозку при гострій ішемії

Нейросимпозіум 2019 Щорічно в світі 15-16 млн осіб вперше хворіють на інсульт, з них 100-110 тис. є мешканцями України. Ця судинна катастрофа посідає перше місце серед причин інвалідності та є однією з провідних причин смерті. Після інсульту третина пацієнтів помирають протягом першого року, кожен четвертий стає інвалідом з порушенням базових функцій, повсякденна ...

Роль ендотеліальної дисфункції в генезі прееклампсії та шляхи профілактики її виникнення в наступній вагітності

Мета — вивчити ефективність профілактики розвитку тяжкої прееклампсії при запланованій вагітності шляхом корекції ендотеліальної дисфункції із застосуванням L-аргініну преконцепційно та у І триместрі вагітності в жінок із тяжкою прееклампсією в анамнезі. Пацієнти та методи. Вивчено ефективність корекції ендотеліальної дисфункції, вплив цієї корекції на профілактику виникнення прееклампсії та зменшення ураження органів-мішеней, зокрема, ...

Плацентарна циркуляція та наслідки прееклампсії після проведеної терапії аргініном (ПЛАЦЕНТА): мультицетрове рандомізоване контрольоване дослідження

Мета дослідження: оцінювання ефективності L-аргініну у корекції дисфункції у матково-плодово-плацентарному комплексі, внутрішньоутробного розвитку плода і стану новонароджених у ранній період адаптації. Матеріали та методи. Проведено проспективне подвійне сліпе рандомізоване багатоцентрове контрольоване клінічне дослідження, що було виконано у Республіканському спеціалізованому науково-практичному медичному центрі акушерства і гінекології МОЗ РУзб., на базі 2-ї ...

Нові технології в діагностиці та лікуванні післяопераційного перитоніту

Резюме. Вивчено результати лікування 237 хворих з післяопераційним перитонітом (ПП), госпіталізованих в хірургічні відділення рНцЕмП в 2002-2014 рр. в 1-ю контрольну групу увійшли 149 хворих, яким застосовувалася традиційна тактика діагностики і лікування ПП. 2-ю основну групу склали 88 пацієнтів, у яких в комплексній діагностиці та лікуванні використовувався метод безгазової відеолапароскопії гнучким ...

Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт

Galushko Резюме. Актуальність. При гострому ішемічному інсульті (ГІІ) досліджено понад 1000 речовин із можливою нейропротекторною дією, однак їх ефективність вважають недостатньо переконливою. У 2018 році в Україні розпочався випуск нового поглинача вільних радикалів Ксаврону (діюча речовина — едаравон), який із 2001 року успішно призначається в Японії для лікування ГІІ та входить ...

Раціональна інфузійна терапія у відділенні інтенсивної терапії: сучасні аспекти, проблеми та рішення

Раціональна інфузійна терапія – одне з найбільш актуальних питань сучасної анестезіології та реаніматології. Вибір препаратів та їх об’ємів при проведенні інфузійної терапії, тривалість лікування, корекція можливих ускладнень – цим питанням була присвячена низка доповідей провідних українських і зарубіжних науковців у рамках «Конгресу анестезіологів України», який відбувся 19-21 вересня у Києві.

Лікування опікового шоку на спеціалізованому етапі

Мета дослідження. Удосконалити протокол інфузійної терапії опікового шоку із застосуванням реосорбілакту. Матеріали і методи. Реосорбілакт використовували як компонент інфузійної програми у 30 хворих з опіковою хворобою та гіповолемією (основна група), що потребувало використання колоїдних кровозамінників. Лікувальні властивості Реосорбілакту оцінювали, порівнюючи їх з дією колоїдних і кристалоїдних розчинів, які застосовували як ...
Завантажити ще