ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ ТЕРАПЕВТА

Одним із завдань сучасної медицини є своєчасне усунення водно-електролітних порушень, що значно ускладнюють перебіг багатьох пато­логічних станів. Очевидно, що корекція даних порушень найбільш адек­ватно може бути реалізована лише за допомогою інфузійної терапії.
І в той же час, показник споживання інфузійних розчинів в Україні значно нижчий, ніж в більшості країн світу. Однією з причин є те, що в Україні лише лікарі-інтенсивісти надають належну увагу даній проблемі.
Представлені матеріали містять базову інформацію про водно-електролітний баланс і принципи його корекції і допоможуть лікарям терапевтичних спеціальностей відповісти на основні питання інфузійної терапії: «Коли? Що? Скільки?».