Характеристики цитотоксичної дії декаметоксину в різних культурах клітин

photo1

 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ


Мета роботи — вивчення параметрів цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин.
Матеріали та методи. Цитотоксичність 0,02 % розчину декаметоксину досліджували за мікрометодом у перещеплюваних культурах клітин аденокарциноми гортані людини (HEP-2; штам Cincinnati) та нирки собаки (MDCK).
Результати та обговорення. У культурі клітин HEP-2 середня цитотоксична доза декаметоксину CD50 становить 3,213 і перебуває в межах від 2,627 до 3,716 мкг/мл. Відповідно, середнє значення МПК у цій культурі дорівнює 1,563 (від 1,314 до 1,858).
Під час визначення цитотоксичної дії декаметоксину в культурі клітин MDCK встановлено, що його CD50 дорівнює 12,5 мкг/мл і перебуває в межах від 10,51 до 14,87 мкг/мл, МПК — від 5,26 до 7,43 мкг/мл.
За цитотоксичним впливом (CD50 і МПК) у культурі клітин MDCK декаметоксин у 4,0 рази менш токсичний, ніж у культурі клітин HEP-2.
Висновки. Цитотоксична дія декаметоксину залежить від виду культури, концентрації діючої речовини і тривалості впливу препарату на клітини.

Ключові слова: Декаметоксин, четвертинні амонієві сполуки, культури клітин, цитотоксична дія, параметри цитотоксичності.