Корпорація «Юрія-Фарм» підтвердила статус соціально відповідальної компанії

Корпорація «Юрія-Фарм» підтвердила статус соціально відповідальної компанії

На сьогоднішній день принципи соціальної відповідальності для багатьох компаній є важливими орієнтирами, які дозволяють поступово, крок за кроком, наближатися до міжнародних стандартів ведення бізнесу, взаємин з владою і суспільством.

Корпорація «Юрія-Фарм» є одним з лідерів щодо впровадження принципів ведення бізнесу на засадах соціальної корпоративної відповідальності, оскільки розуміє, що залучення підприємств до цього процесу є корисним для всіх сторін — держави, працівників, споживачів продукції і населення країни загалом. Саме тому ми підтвердили статус соціально відповідальної компанії та отримали відповідний «Знак соціальної відповідальності».

Інфо-для-КСО_s

Social Responsibility Mark (SRM) — зареєстрований з дотриманням усіх норм українського та міжнародного права знак соціальної відповідальності, який можуть отримати люди і компанії, що займаються благодійністю.

ЗСВ-Регіональний присвоюється за:

а) внесення змін до життя (технічні відкриття, усунення якоїсь проблеми, знаходження шляхів подолання серйозної хвороби тощо), які вплинули на 1% і більше мешканців країни одержувача ЗСВ-Р;

б) сумарні відрахування на благодійність у розмірі $10 тис.(згідно з курсом НБУ на момент надання допомоги) і більше на рік;

в) створення у своїй країні ефективного процесу благодійності;

г) відкриття, інші дії, які врятували людське життя.

Отож, долучайтеся до нашої команди, бо, як сказав Генрі Форд: «Головна користь капіталу – не в тому, щоб зробити більше грошей, а в тому, щоб робити гроші заради покращення життя!»

17 Грудня, 2015

Сталий розвиток