R&D СТРАТЕГІЯ

Наша стратегія базується на декількох ключових принципах

Наука перш за все

Ми в ЮРіЯ-ФАРМ твердо віримо: саме прогресивна наука лежить в основі прогресивних терапевтичних рішень, що рятують і покращують якість життя та допомагають людям почуватися краще і виглядати молодшими.

Ми використовуємо та розвиваємо передові технології (протеоміка, метаболоміка, високоінформативна мікроскопія і цитометрія, мРНК, CRISPR, синтетичні бібліотеки тощо) та провідні хіміо- та біоінформатичні рішення. Вони мають вирішальне значення для фундаментального вивчення біології патологічних процесів (автоімунних, фіброзних захворювань тощо) та старіння.

Читати більше
Читати менше

Фокус на створенні платформних рішень

Розробка нових ліків – завжди тривалий та дорогий процес. Кожен метод лікування і лікарська форма часто потребують організації та навіть створення R&D-інфраструктури з нуля. Завдяки цьому розробка дієвих та безпечних ліків стає якісною і відповідає усім регуляторними вимогами. Різні класи молекул потребують різної експертизи. Профільні знання роблять процес розробки ефективним з точки зору часу та витрат на неї. Розуміння нормативної бази для різних груп препаратів також критично важливе. Забезпечення усіх цих потреб і вимог змушує пацієнтів довше чекати на терапію, яка потрібна їм уже зараз.

Читати більше
Читати менше

Передові виробничі технології

Ефективність виробничого процесу є одним із ключових факторів, який визначає наявність та доступність важливих терапевтичних засобів для пацієнтів. Його вплив ще більш виражений для країн з економікою, що розвивається. Крім того, поступовий перехід фармацевтичної промисловості в бік малооб’ємного персоналізованого виробництва ліків накладає додаткові обмеження на традиційні технології виробництва.

Тому ми активно досліджуємо, розробляємо та впроваджуємо передові виробничі технології для оптимізації виробничих процесів, зосередившись на:

  • масштабованості й гнучкості;
  • контролі за станом технічного обслуговування та автоматизації.
Читати більше
Читати менше

Максимізація ефективності R&D процесів

Максимізація ефективності R&D процесів є ключовим фактором, що визначає вартість розробки та час, за який ліки проходять від розробницької лабораторії до пацієнта. Саме тому, це один з наших головних стратегічних імперативів, пріоритетів і навіть частина нашої R&D культури. Ми зосереджуємо зусилля на максимізації в кількох напрямах.

Читати більше
Читати менше

Більше даних - якісніший продукт

Якість продукції є нашим головним пріоритетом. Вона, як і надійність виробництва вцілому, безпосередньо залежать від розуміння характеристик самого продукту. Тому одним з наших стратегічних завдань на етапі розробки ліків є одержання максимальної кількості даних про продукт, дотримуючись запланованих термінів та не виходячи за рамки бюджету.

Сучасні аналітичні технології (високоінформативна мікроскопія та цитометрія, багатодетекторний аналіз зразків, автоматизована мікроекстракція та низькопотоковий аналіз тощо), ортогональна аналітична характеристика (LC/CE тощо) та системний підхід до дизайну досліджень (Design of Experiments) (багатофакторні, ієрархічні експерименти тощо) дозволяють нам ефективно досягати поставлених цілей.

Читати більше
Читати менше

Партнерство – ключова перевага

Ми усвідомлюємо, що складні за своєю природою та важкі для лікування захворювання, проблеми антибіотикорезистентності та старіння можна вирішити лише шляхом співпраці найбільш видатних представників науки та охорони здоров’я. Ми відкриті до взаємодії та активно співпрацюємо з колегами із різних сфер на кожному етапі R&D-процесу – від ідеї до клінічної розробки. Особливе значення для нас має співпраця у фундаментальних дослідженнях, оскільки ми вважаємо, що це єдиний спосіб виявити та відкрити абсолютно нові можливості для лікування найскладніших захворювань.

Читати більше
Читати менше