ТЕРАПЕВТИЧНІ ФОКУСИ

Інші

Анемії, зокрема повʼязані з нестачею заліза, є поширеною проблемою в галузі охорони здоровʼя. За даними ВООЗ близько 10% населення страждають на залізодефіцитні анемії, викликані різними етіологічними факторами, як-от порушення харчування, гостра або хронічна крововтрата, онкологічні захворювання, недостатність органів та систем тощо. Вирішення цієї проблеми потребує наявності доступних та ефективних препаратів для лікування.

Основними завданнями в розробці таких лікарських засобів є забезпечення високої біодоступності заліза, а також можливості одноразовим введенням та невисокою дозою досягти підвищення рівня гемоглобіну. Разом з тим, велике значення мають відсутність побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту та хороша переносимість препарату. Для нас важлива розробка як ін’єкційних, так і пероральних форм, що дозволить надавати допомогу усім пацієнтам на амбулаторному та стаціонарному етапах лікування. Висока ефективність та безпека залізовмісних препаратів забезпечують необхідну якість терапії відповідно до міжнародних стандартів.