Содержание циркулирующих клеток эндотелия, VE-кадгерина и стабильных метаболитов оксида азота у больных хронической болезнью почек и гипертонической болезнью в динамике лечения с применением L-аргинина

Кардиолог, Нефролог, Терапевт

ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой» АМН Украины


Резюме. Мета роботи – вивчення взаємозв’язку показників цілісності та функціонального стану
ендотелію у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) та гіпертонічну хворобу (ГХ) у динаміці лікування
з використанням Lаргініну. Обстежено 112 хворих з артеріальною гіпертензією – із них 48 хворих
із хронічним пієлонефритом (ХрПН), 42 хворих із гіпертонічною хворобою (ГХ) II стадії і 22 хворих із
гострим коронарним синдромом (ГКС). У динаміці лікування з застосуванням інгібіторів АПФ та
блокаторів рецепторів до ангіотензину II в плазмі крові визначали вміст стабільних метаболітів NO,
VEкадгерину (СD144), фактора Вілебранда (vWF), а також вміст у крові циркулюючих клітин
ендотелію. У 27 хворих із ХрПН і 23 хворих із ГХ поряд із базовою терапією призначали тівортин (L
аргінін). Установлено, що застосування препарату для внутрішньовенного введення на тлі загаль
ноприйнятої гіпотензивної та ренопротекторної терапії сприяє покращанню показників цілісності
ендотелію та його NOпродукуючої спроможності.

Ключевые слова: гіпертензія, хронічна хвороба нирок, ендотелій, L-аргінін.