Чинники, що пов’язані з відновленням функції правого шлуночка хворих із тромбоемболією легеневої артерії при короткотривалому спостереженні

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Кардіолог, Терапевт
Чинники, що пов’язані з відновленням функції правого шлуночка хворих із тромбоемболією легеневої артерії при короткотривалому спостереженні

Резюме: Мета роботи – дослідити можливий вплив препарату тіворель на покращення функції правого шлуночка у хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА).

Матеріали та методи. Дослідження проведено в період з 1 вересня 2019 р. по 31 грудня 2020 р. на базі КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради. До аналізу було включено 59 хворих на тромбоемболію легеневої артерії, (середній вік – 66,34 ± 13,48 року) з наявною дисфункцією правого шлуночка (ПШ). Із них пацієнтів високого ризику було 29 (49,2 %) та помірно високого ризику – 30 (50,8 %). Усі пацієнти з ТЕЛА отримували антикоагулянтну терапію згідно з рекомендаціями ESC 2019. Методом конвертів обстежені хворі були розподілені на дві групи. До І групи ввійшло 29 пацієнтів, яким з першої по п’яту добу перебування у стаціонарі додатково до стандартної терапії призначали тіворель (42 мг аргініну гідрохлориду та 20 мг левокарнітину) 100 мл внутрішньовенно, виробництва компанії «Юрія-Фарм». У ІІ групу ввійшло 30 хворих, які отримували стандартну терапію щодо лікування ТЕЛА.

Результати. За даними ЕхоКГ, в обох групах обстежених на ТЕЛА відбулися позитивні зміни показників, що свідчать про функцію ПШ: вірогідно зменшилися розмір та індекс об’єму правого передсердя (V ПП), розмір ПШ, а також середній тиск у легеневій артерії (Рсер ЛА), р < 0,05. До кінця періоду спостереження у І групі хворих, у яких розмір ПШ становив < 3,0 cм, було 23 (79,3 %), що вірогідно більше, ніж у ІІ групі – 17 (56,7 %), р = 0,01.

Висновки. У 43,3 % % хворих на ТЕЛА високого та помірно високого ризику через 14–21 день стандартної антикоагулянтної терапії за даними ЕхоКГ зберігаються зміни показників, що свідчать про дисфункцію ПШ. За даними мультиваріантного регресійного логістичного аналізу, незалежними чинниками, що пов’язані з відновленням функції ПШ у хворих на ТЕЛА високого та помірно високого ризику протягом 14–21 діб, є Рсер ЛА, розмір ПП та призначення до стандартної терапії інфузій препарату тіворель (p < 0,05).

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії; аргінін; короткотерміновий прогноз; антикоагулянтна терапія.

Автори:

Целуйко В.Й.1, Яковлева Л.М.1, Сухова С.М.2, Радченко О.В.1

1 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

2 КНП «Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради, м. Харків, Україна