Кохранівська база даних систематичних оглядів. Едаравон для лікування гострого ішемічного інсульту

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Невропатолог

Дані експериментальних та клінічних досліджень показали, едаравон може бути корисним для пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.

Ціль огляду: оцінити ефективність та безпеку едаравону при гострому ішемічному інсульті.

Основні результати. Автори включили три випробування. Доза ін’єкцій едаравону в трьох випробуваннях була однаковою і становила 60 мг на добу, а тривалість курсу лікування -14 днів. В групі едаравону спостерігалось збільшення частки учасників зі значним неврологічним поліпшенням у порівнянні з контрольною групою, причому зі значною різницею у 2 рази (відношення ризиків (ВР) 1,99, 95%-ний довірчий інтервал (ДІ) від 1,60 до 2,49). Небажані явища не мали відмінностей між групою лікування та контрольною групою.

Ключові слова: гострий ішемічний інсульт, едаравон, ішемія головного мозку, кохранівський огляд, поглинач вільних радикалів, рандомізовані контрольні дослідження.

www.cochranelibrary.com

Автори:

Feng S, Yang Q, Liu M, Li W, Yuan W, Zhang S, Wu B, Li J.