Перші дані міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0698 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Інфекціоніст, Пульмонолог, Терапевт
Перші дані міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0698 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії

Резюме: Адекватне й ефективне лікування пневмонії тяжкого перебігу нині особливо актуальне. Найпроблемнішими є питання інфузійної терапії. Наявна на сьогодні доказова база та сучасні настанови віддають перевагу збалансованим кристалоїдним інфузійним розчинам як патогенетичній терапії тяжкої пневмонії та сепсису.

Склад Реосорбілакту забезпечує суттєві переваги в пацієнтів із тяжкими інфекціями, в тому числі інфекціями дихальних шляхів.

Як свідчать результати відкритого із засліпленою оцінкою рандомізованого контрольованого дослідження RheoSTAT-CP0698, уведення пацієнтам із пневмонією Реосорбілакту шляхом внутрішньовенної інфузії в дозі 200-400 мл/добу впродовж 3 днів значно покращує клінічний стан, зменшує прояви (полі-) органної недостатності й ендогенної інтоксикації.

Малооб’ємна інфузійна терапія Реосорбілактом сприяє швидкій нормалізації об’єму циркулювальної крові, стабілізації показників гемодинаміки, кислотно-лужного, електролітного та газового складу крові, істотно покращує сатурацію та зменшує тахіпное. Встановлено позитивний вплив терапії на показники функції нирок і прояви запалення.

Введення препарату в такому режимі має сприятливий профіль безпеки: не призводить до перевантаження рідиною, набряку легень, плеврального випоту або інших серйозних небажаних ефектів і не спричиняє клінічно значущого підвищення ендогенного лактату крові.

Дослідження RheoSTAT-CP0698 обґрунтовує доцільність застосування препарату Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії.

Ключові слова: пневмонія, інфузійна терапія, ефективність, безпека, Реосорбілакт.

Автори: Ю.І. Фещенко, С. Берідзе, Дінь Тхі Хоа, В.Є. Молодцов, М.І. Гуменюк, Н. Гогореліані, Х.І. Саттаров, Н. Емухварі, Г. Лупу, Ю.М. Мостовой, Л.М. Курик, Нгуен Тхі Тху Ань.