Анемія і хронічна серцева недостатність у реальній практиці лікаря

Гастроентеролог, Кардіолог, Терапевт

ДЗ «Дніпропетровська медична академія»


Хронічна серцева недостатність (ХСН) із супутньою анемією є важливою клінічною проблемою, що потребує подальшого вивчення механізмів розвитку анемії при ХСН та оптимізації лікування даного контингенту хворих.

Про актуальність цієї проблеми свідчать такі факти:

• поширеність анемії у хворих з ХСН суттєво перевищує аналогічний показник у загальній популяції (ESC Guidelinesfor the diagnosis and treatment of acute and chronic  heart failure, 2012);
• поширеність ХСН серед осіб похилого віку (60-75 років) становить 10-20%;
• серед хворих з тяжкою ХСН смертність протягом року досягає 50% (Воронков Л.Г., 2010; Коркушко О.В., 2010);
• підтверджено достовірну асоціацію анемії з високим ризиком смертельного результату при СН (He S.W., Wang L.X., 2009);
• зниження рівня гемоглобіну відіграє суттєву роль у патофізіологічних процесах при ХСН (Tang W.H., Yeo P.S., 2010);
• анемія є предиктором несприятливого прогнозу у пацієнтів із ХСН (Dunlay S.M. etal., 2008; Le Jemtel T.H., Arain S., 2010).

Анемія у хворих з ХСН – це клініко-гематологічний синдром, при якому порушується синтез гемоглобіну через цілу низку причин, найчастішою серед яких є залізодефіцит. При цьому більшість пацієнтів з анемією хронічного захворювання (АХЗ) цитокінового генезу також мають дефіцит заліза внаслідок його перерозподілу в організмі.