Безпечний і ефективний незаборонений препарат для стимуляції працездатності спортсменів

Гематолог, Кардіолог, Невропатолог, Педіатр, Терапевт

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, Украина,
Ассоциация парентерального и энтерального питания,
Клиника Российской академии наук, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Научно-координационное управление Национальной Академии медицинских наук Украины, Киев, Украина


Резюме. У статті представлені дані, що свідчать про високий профіль безпеки та ефективність курсового застосування препарату на основі L-аргінінутівортін аспартату ‒ у представників різних видів спорту на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду. Встановлено, що використання препарату у вигляді розчину для перорального застосування в терапевтичній дозі 40 мл на добу протягом 21 дня не приводить до негативних змін функціонального стану, параметрів стандартного гематологічного та біохімічного гомеостазу і не супроводжується суб’єктивним погіршенням самопочуття спортсменів. Поряд з підвищенням показників загальної і спеціальної працездатності, типових для зазначених видів спорту, відмічено позитивну динаміку стосовно нормалізації прооксидантно-антиоксидантного балансу в клітинних мембранах, що підтверджується достовірним зниженням результуючого показника прооксидантно-антиоксидантної коефіцієнта на тлі зменшення вмісту малонового діальдегіду та накопичення відновленого глутатіону. У той же час зменшуються і прояви психофізіологічного стресу та його складових, що корелюють зі зростанням параметрів працездатності спортсменів. Отримані дані дають підстави вважати тівортін аспартат не тільки донатором оксиду азоту, а новим ергогенним нетоксичним засобом з полікомпонентною дією, що і створює передумови для його використання у спортсменів в практиці тренувального процесу.

Ключові слова: спорт, фізична працездатність, ергогенні фармакологічні засоби, L-аргінін, тівортін аспартат, окиснювальний гомеостаз, психофізіологічний стрес.

(Повний текст статті (.pdf)  російською мовою)