Технології

Рекомбінантні білки та моноклональні антитіла

ЮРіЯ-ФАРМ здійснює повний цикл розробки лікарських засобів на основі рекомбінантних білків.

Ми маємо повний контроль над усіма етапами розробки біофармацевтичних препаратів: від ідеї до пілотного виробництва. Це включає в себе:

 • дизайн архітектури експресуючих векторів;
 • продукт-специфічний скринінг бібіліотек експресуючих векторів;
 • одержання стабільних пулів клітин-продуцентів;
 • генерацію стабільних клональних клітинних ліній;
 • скринінг клональних клітинних ліній відповідно до критично важливих параметрів якості (CQA) продукту Product CQA-guided clonal cell lines screening;

 • розробку висхідного процесу (включно з безперервним культивуванням високощільних клітинних культур);
 • розробку процесу очистки (у тому числі в порційному та безперервному режимах роботи);
 • масштабування процесів і пілотне виробництво.

Усі види діяльності підтримуються найсучаснішими аналітичними технологіями з аналітичними процедурами, розробленими власною командою відповідно до концепції Quality-by-Design, що забезпечує якість продукту ще на етапах його розробки.

Наша експертиза основана на різноманітному досвіді розробки та експресії рекомбінантних білкових лікарських засобів, таких як моноклональні антитіла (що також виробляються в клітинних лініях CHO та SP2/0), фьюжн-білки, включно з молекулами, які важко експресувати, такими як фактори росту родини TGF-b тощо.

Працюючи над дослідженнями та розробкою процесів, ми не лише використовуємо найсучасніші методи, але й створюємо власні рішення, спрямовані на підвищення ефективності, скорочення часу виходу на ринок і розробляємо підходи, прицільно адаптовані до кожного продукту.

Ключові рішення, розроблені нашою компанією:

 • продуктивна клітинна лінія на основі CHO DG44
  • клітинна лінія спеціально адаптована для культивування з високою щільністю клітин;
  • спеціально розроблена система селекції основана на DHFR і адаптована для роботи з низькими концентраціями метотрексату без ампліфікації, селекція високопродуктивних стабільних пулів;
  • продемонстрована інженерія клітинних ліній для оптимізації специфічних критичних параметрів якості (модифікація глікозилювання, котрансляційний процесинг білків) дозволяє зменшити ризики в проектах розробки біосимілярів;
  • оптимізована високопродуктивна стратегія клонування на основі FACS з оцінкою продуктивності окремих клітин методом проточної цитометрії.
 • PUZZLEX платформа для збирання експресуючих векторів
  • модульна система для збирання векторів дозволяє генерувати бібліотеки «безшовних» векторів для трансфекції стабільних пулів клітин;
  • сотні експериментально підтверджених модулів (промотори, UTR, сигнальні пептиди, сигнали поліаденілування тощо), готові до клонування у експресійні вектори;
  • твердофазне збирання плазмід дозволяє генерувати мультицистронні вектори (до чотирьох цистронів, експериментально перевірених) у форматі 384-луночної плашки;
  • повністю автоматизований процес генерації векторів, що забезпечується автоматичною системою переносу рідин.
 • COMPREHENSIVE – комплексна платформа профілювання клональних клітинних ліній (на основі низькопотокових аналітичних систем):
  • платформа оцінки критично важливих параметрів якості (CQA) в нанограмовому масштабі;
  • підтвердження первинної послідовності, ідентифікація та кількісна оцінка глікоформ, кліпінг, профіль окислення/дезамідування та оцінка інших важливих аналітичних характеристик;
  • підтвердження первинної амінокислотної послідовності, ідентифікація та кількісна оцінка глікоформ, кліпінг, профіль окислення/дезамідування та оцінка інших важливих аналітичних характеристик;
  • можливість виконувати профілювання CQA на ранній стадії процесу масштабування міні-пулів/клонів.
 • Перфузійний виробничий процес та застосування хроматографії неперервного захоплення (continuous capture chromatography):
  • встановлені та експериментально підтверджені найсучасніші зменшені моделі перфузійних процесів (SpinTubes, мікробіореактори ambr15, перфузійна система 3L TFF/ATF);
  • оптимізація процесу перфузії, основана на методології планування експерименту;
  • комплексне метаболомне профілювання культуральних середовищ і ліній клітин-продуцентів для подальшої оптимізації середовищ та процесів;
  • технологія безперервного захоплення продукту з 2 колонками дозволяє найбільш ефективно використовувати афінні носії, мінімізуючи час утримання та обробки, CAPEX/OPEX, а також зменшити площу виробничих приміщень.

Аналітична розробка

ЮРІЯ-ФАРМ розробила та здійснила оцінку повного набору платформних аналітичних методологій, що здатні надати максимум інформації про якість рекомбінантного білкового продукту:

 • UHPLC – інтактна мас-спектрометрія (відновлена, невідновлена, після фрагментації (Fabalactica, IdeS));
 • пептидний маппінг з використанням розділення UPLC-MS/MS чи CE-MS/MS; відновлений, невідновлений;
 • SEC-UHPLC-TDA;
 • CZE, cIEF, CE-SDS;
 • глікопрофілювання за допомогою HILIC-UPLC, CE, PGC-CHIP;
 • DSC/DSF (профілювання високорівневих структур);
 • FcRs, C1q, профілювання інших параметрів кінетики звʼязування;
 • інше

ЮРІЯ-ФАРМ також розробила унікальне аналітичне рішення, засноване на системі низькопотокової хроматографії для всебічної характеристики CQA цільового продукту. Дана платформа застосовує багатоатрибутний метод (MAM) на самих ранніх стадіях відбору пулів і клонів (платформа COMPREHENSIVE), що дозволяє на основі отриманих даних приймати рішення щодо відбору ліній клітин-продуцентів для дослідних та мастер-банків клітин. Окрім внутрішніх проектів, наша аналітична платформа може виконувати автономні аналітичні завдання для підтримки потреб вашого проекту.

Рішення для розробки

ЮРІЯ-ФАРМ розробляє унікальну двоступінчасту платформу фагового дисплея для афінного відбору антитіл.

YPhAGE платформа дозволяє проводити скринінг звʼязування речовин у повнорозмірному форматі ще на початку пошукової кампанії, не втрачаючи переваги різноманіття фагових бібліотек.

Усі ризики та додатковий час/витрати, пов’язані з гуманізацією, усуваються шляхом прямого використання human IgG framework.

Наші лабораторні потужності дозволяють аналізувати генні бібліотеки з кількістю зразків до 10^11, а також забезпечують можливість подальшого скринінгу епітопів на основі BLI (bio-layer interferometry). Таким чином ми маємо змогу відбирати пули молекул з оптимальною специфічністю та ефективністю звʼязування, при цьому значно знижуючи ризики, повʼязані з процесами розробки повнорозмірних антитіл.

Кожна відібрана молекула характеризується відповідно до:

 • кінетики звʼязування та специфічності (BLI, проточна цитометрія, біологічні методи досліджень);
 • активності (FcRs, C1q binding, ADCC, CDC);
 • придатності до виробництва (SEC-HPLC-TDA, DSF, Intact MS etc.)

Робочий процес дозволяє генерувати стабільні клітинні пули для великомасштабного виробництва вибраного варіанта антитіла.

Наразі, з метою демонстрації можливостей платформи, проводяться дослідження на обраних антигенах.

Якщо Вас зацікавили переваги платформи YPhAGE, ми відкриті до співпраці у проектах з вашими цільовими молекулами.