ТЕРАПЕВТИЧНІ ФОКУСИ

Кардіологія

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються провідною причиною смертності у всьому світі. Урбанізація, малоактивний спосіб життя та незбалансование харчування призводять до збільшення кількості та «молодшання» серцево-судинних захворювань. Це впливає і на соціально-економічний стан, адже значні порушення в роботі серцево-судинної системи можуть стати на заваді повноцінного життя, професійної діяльності тощо. Розвитку ССЗ можна запобігти за рахунок усунення або корекції енергообмінних порушень та обміну речовин.

Цілями ЮРіЯ-ФАРМ у цьому напрямку є розробка нових препаратів, направлених на підвищення мітохондріальної функції кардіоміоцитів, підвищення нейротрансмісії, забезпечення балансу між виробництвом внутрішньоклітинної енергії та її споживанням. Розробка засобів з потужною енергетичною дією, здатних підсилити цикл Кребса. Таким чином можна забезпечити швидке та довготривале відновлення енергообміну на клітинному та тканинному рівнях, покращити проникнення в тканини поживних речовин в умовах гіпоксії будь-якої етіології. 

Визначеним стратегічним напрямком також є запобігання розвитку ендотеліальної дисфункції, як передвісника тяжкого перебігу ССЗ. Ми здійснюємо пошук ефективних шляхів для впровадження комплексної терапії при гіпертонічній хворобі, серцевій недостатності та аритміях різного генезу.