Бібліотека

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПАРААМІНОСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Метою роботи було порівняти ефективність та безпеку лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз при різних шляхах введення протитуберкульозного препарату ІІ ряду — парааміносаліцилової кислоти (ПАС).

Сучасна інфузійна терапія в опіковому шоці

Вивчалися основні клінічні, біохімічні, показники, у хворих з поширеними опіками в стадії тяжкого та вкрай тяжкого опікового шоку, яким проводилася інфузійна протишокова терапія за традиційними схемами до 2007 року і за схемами де в лікуванні використовувались більш сучасні інфузійні препарати і адаптовані до них схеми інфузійної терапії (2007–2012 рр.).

Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла

У роботі розглядається питання анестезіологічного забезпечення кесарева розтину з використанням регіонарної анестезії.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮКОЗО-ІНСУЛІНО-КАЛІЄВОЇ СУМІШІ (ГІК) У ЛІКУВАННІ КАРДІОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ: ЗА І ПРОТИ

В статті наведено патогенетичні механізми дії глюкозо-інсуліно-калієвої суміші (ГіК) та проаналізовано результати досліджень по її застосуванню у лікуванні кардіологічних пацієнтів.

Корекція кислотно-лужного балансу в лікуванні хворих з гострими отруєннями. Можливості нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% («Сода-буфер»®)

В статті обговорено механізми впливу нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% — Сода-буфер — на основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу.
Завантажити ще