Бібліотека

Характеристика профілактичної і лікувальної ефективності нового вітчизняного антисептичного препарату Горостен

Епідеміологічна ситуація наприкінці другого тисячоліття характеризується зсувом етіологічної структури інфекційних захворювань у бік тих, що викликаються опортуністичними умовнопатогенними мікроорганізмами.

Застосування інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні посттравматичних гострих шлунково – кишкових кровотеч ерозивно -виразкового походження

Проведено аналіз результатів інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні посттравматичних гострих шлунково-кишкових кровотеч ерозивно-виразкового походження. Показано, що шлунково-кишкові кровотечі є важливим обтяжуючим чинником політравм. Адекватна інфузійно-трансфузійна терапія сприяє покращенню результатів лікування постраждалих із політравмами, ускладненими гострокровоточивими виразками та ерозіями ШКТ.

АНТИСЕПТИЧНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ДЕКАМЕТОКСИНУ В ПОРІВНЯННІ З ПОВІДОН-ЙОДОМ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ОБРОБКИ ШКІРИ ПРИ ДОГЛЯДІ ЗА ВЕНОЗНИМИ КАТЕТЕРАМИ.

В роботі порівняна ефективність антисептичних розчинів на основі декаметоксину та повідон-йоду для профілактичної обробки шкіри хворих перед постановкою та при догляді за внутрішньосудинними катетерами. Також було вивчено вплив обробки шкіри різними антисептиками на частоту інфікування катетерів.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ВНУНТРІШНЬОСУГЛОБОВИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ

Робота базується на аналізі результатів лікування 48 хворих з переломами проксимальної частини великогомілкової кістки. Проведене дослідження незадовільних результатів оперативного лікування вказує на необхідність проведення таким хворим активної передопераційної підготовки, яка направлена на відновлення трофічних порушень. Суттєве місце займає інфузійна терапія, базовим препаратом якої є Реосорбілакт.

Новий комплексний інфузійний препарат КСИЛАТ і показання до його клінічного застосування (Інформаційний лист)

Не має сумніву, що сучасна інфузійна терапія належить до одного з важливих лікувальних заходів у практичній діяльності лікарів різного профілю. Раціональне використання відповідних інфузійних препаратів дозволяє ефективно впливати на перебіг хвороби і покращувати результати лікування. Разом з тим успішне лікування можливе при правильному виборі інфузійних препаратів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕНОСИМІСТЬ ІН’ЄКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СХЕМАХ ХІМІОТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

Проаналізовано результати лікування 60 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Виявлено, що застосування у складі комплексних режимів хіміотерапії протягом інтенсивної фази ін'єкційної форми левофлоксацину щоденно у загальнотерапевтичних дозах (30 хворих) порівняно з пероральним його застосуванням (30 хворих), призвело до скорочення термінів бактеріовиділення (основна загроза для оточуючих) на 27 діб.

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУКОНАЗОЛУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ

В статті наведені дані про застосування нового інфузійного протигрибкового препарату флуконазолу у хворих на бронхіальну астму із супутніми мікотичними ураженнями дихальних шляхів та порівняльний аналіз дії різних протигрибкових препаратів.

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАННІТОЛА І СОРБІЛАКТА ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Враховуючи дані літератури про оптимізуючий ефект сорбілакта на гемодинаміку, функцію нирок та печінки, здатність до нормалізації кишкової перистальтики та дані про зменшення ознак ендотоксикозу і відсутність від'ємного впливу на рівень глікемії, лактатемії, рівень фосфору, його можна широко використовувати для лікування тяжкої ЧМТ.

Кардіогемодинамічні порушення та можливість їх корекції при метаболічному синдромі

Незважаючи на певні досягнення у вивченні питань різно­манітних патогенетичних та терапевтичних аспектів мета­болічного синдрому багато питань ще залишаються дискутабельними та не до кінця з’ясованими.

Завантажити ще