Бібліотека

Інфузійна терапія в корекціі порушень гомеостазу при хворобах нирок

В роботі викладено сучасні підходи до корекції порушень гомеостазу інфузійними засобами при низці захворювань нирок. Подана детальна характеристика існуючих розчинів, показання та протипоказання для їх застосування та терапевтичні можливості при різних захворювань нирок, що супроводжуються порушенням гомеостатичних функції нирок.

Інфузійна терапія в гострому періоді опікової хвороби

Інфузійна терапія відноситься до заходів підтримки гемодинаміки и перед усе серцевого викиду. Основними її завданнями є відновлення адекватної тканинної перфузії, нормалізації клітинного метаболізму, корекція порушень гомеостазу.

Інтенсивна терапія “критично хворих пацієнтів”: можливості гідроксиетильованих крохмалів (Гекодезу®)

При лікуванні "критично хворих пацієнтів" використання препарату ГЕК українського виробництва Гекодез® дозволяє швидко нормалізувати показники гемодинаміки, усунути гіповолемію та попередити розвиток ускладнень — гострої ниркової та дихальної недостатності.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СОРБІЛАКТ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ (Методичні рекомендації)

Методичні рекомендації "Застосування препарату "Сорбілакт" при невідкладних станах" призначені для лікарів усіх спеціальностей, перш за все, нейрохірургів, анестезіологів-реаніматологів, інфекціоністів, невропатологів, травматологів, хірургів, комбустіологів, педіатрів, терапевтів, а також можуть бути корисні для лікарів-інтернів і студентів медичних вузів.

Застосування нового комплексного препарату Ксилат® при ускладненому перебігу цукрового діабету

Проведене дослідження дозволило зробити висновок: застосування нового інфузійного препарату Ксилат у хворих із синдромом діабетичної стопи сприяє покращенню перебігу ураження, усуненню порушень кислотно-лужного стану та водно-електролітного балансу.

Застосування нового вітчизняного фторхінолону IV покоління Бігафлону® при негоспітальній пневмонії

За даними ВООЗ негоспітальна пневмонія (НГП) займає четверте місце у загальній структурі причин смертності. Препарат Бігафлон® справляє виражену протизапальну і антибактеріальну дію при лікуванні хворих на НГП, він ефективний у 87% хворих.

Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого пієлонефриту

У статті представлені результати клінічного дослідження ефективності Лефлоцину (“Юрія-фарм”, Україна) при лікуванні 30 хворих на гострий пієлонефрит.Лефлоцин застосовували в одноразовій дозі 500 мг внутрішньовенно протягом 5 діб. За клініко-лабораторними та бактеріологічними даними, у 76,7% хворих результат лікування оцінений як добрий, у 13,3% — задовільний, у 10,0 % — незадовільний.

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКАСАНУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОГО ЗАПАЛЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН

Мета роботи — оцінити ефективність запобігання або переривання гнійного запалення при застосуванні 0,01% розчину хлоргексидину та препарату декасан виробництва "Юрія—фарм" в комплексі хірургічного лікування хворих.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛЕФЛОЦИНУ В ТЕРАПІЇ ПОЗАГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ НЕТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

Результати проведеного дослідження доводять, що застосування парентеральних форм препаратів левофлоксацину — препарату європейського виробника або препарату ЛЕФЛОЦИНУ (виробництва "Юрія-Фарм", Україна) — для ступінчастої антибактеріальної тepaпiї хворих на ПП нетяжкого nepeбiгy, що потребують госпіталізації у терапевтичне відділення, є однаково високоефективним та безпечним.
Завантажити ще