Бібліотека

Вплив застосування реосорбілакту на динаміку лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді

Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування Pеосорбілакту у дозі від 6 до 10 мл/кг/добу призводить до позитивної динаміки лабораторно-біохімічних показників у хворих з онкологічною патологією товстого кишківника в ранньому післяопераційному періоді.

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ НОВОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ РЕОСОРБІЛАКТ НА ПОКАЗНИК СЕЧОВИНИ КРОВІ ХВОРИХ, ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА СТРАВОХОДІ ТА ШЛУНКУ

Для вивчення енергетичної дії введеного внутрішньовенно комплексного препарату Реосорбілакт застосовано метод визначення різниці концентрації сечовини в крові до і після інфузій препарату.

ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ® НА КАРДІОГЕМОДИНАМІЧНІ ТА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ПАРАМЕТРИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК

У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту® на кардіогемодинамічні параметри та мікроциркуляцію у хворих на хронічну хворобу нирок як із збереженою їх функцією, так і з наявністю хронічної ниркової недостатності.

ВНУТРІШНЬОТКАНИННИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЯ-ЕНТЕРОСАНАЦІЯ ЕНТЕРОСГЕЛЕМ ТА РЕОСОРБІЛАКТОМ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ

Вплив внутрішньотканинного електрофорезу (ВТЕ) антибактерійних засобів та ентеросорбції на перебіг опікової хвороби вивчали у 36 потерпілих із термічними опіками ІІІ А-Б–ІV ступеня площею від 20% до 48% поверхні тіла.

ВЛИЯНИЕ РЕОСОРБИЛАКТА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

Проведено изучение влияния Pеосорбилакта при однократном капельном введении на реологические свойства крови у больных ишемической болезнью сердца и хроническим обструктивным бронхитом.

ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ І реополіглюкіну НА СТАН гемоконцентрації, В’ЯЗКОСТІ КРОВІ І агрегаційну здатність ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ з ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ

Реополиглюкин при внутривенном капельном введении в дозе 200,0 мл оказывает выраженное гемодилюционное действие. Вместе с тем, препарат достоверно повышает вязкость плазмы, не оказывает существенного влияния на агрегацию и деформируемость эритроцитов, агрегационную способность тромбоцитов.

ВИКОРИСТАННЯ РОЗЧИНУ ЕТАМБУТОЛУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ (ІНБУТОЛ) В КОМПЛЕСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ. КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ.

В статті наведені дані про 2 клінічні випадки мультирезистентного туберкульозу легень, при яких додавання в схему поліхіміотерапії розчину етамбутолу для внутрішньовенного введення дозволило в значній мірі покращити результати лікування та пришвидшити процес одужання пацієнтів.

Використання препарату Ксилат у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом.

Ситуацію з цукровим діабетом (ЦД) Всесвітня організація охорони здоров’я розглядає як епідемію неінфекційного захворювання. Велике соціальне значення ЦД визначається не тільки швидким розвитком ускладнень, інвалідизації, але й економічним аспектом для країни в цілому.

Аргинин: биологическое действие, влияние на синтез оксида азота

Проведено огляд механізмів біологічної дії аргініну. Досліджено вплив препарату “Тівортін”, який містить L-аргінін, на ендогенний синтез NO. Встановлено, що перитоніальна ін'єкція щурам розчину препарату призводить до підсилення утворення NO в організмі, що супроводжується підвищенням рівня нітритів та нітратів в сечі та крові. За даними ЕПР-спектроскопії збільшується вміст NO в тканині печінки, підсилюється функціональна активність мітохондрій.

АРГИНИН В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ (обзор литературы)

Проанализированы данные литературы об использовании аминокислоты аргинина в разных областях медицины. Рассмотрены физиологическая роль оксида азота в различных системах организма и некоторые аспекты клинического использования препаратов, содержащих аргинин.
Завантажити ще