Ефективність плазмозамінника Реосорбілакт в комплексному лікуванні флегмонозно-некротичної бешихи

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ.


Резюме. В роботі приведені результати дослідження впливу інфузій реосорбілакту на клінічний перебіг і показники гомеостазу під час комплексного лікування хворих еритематозно-пухирцевою та флегманознонекротичною формами бешихи в основній групі 60 і в групі порівняння 20 хворих. Застосування інфузій реосорбілакту в комплексному лікуванні флегманозно-некротичних форм бешихи є обґрунтованим, що визначається поліфункціональним спектром дії на патогенез бешихивого запалення. Інфузії плазмозамінника «Реосорбілакт» покращують клінічний перебіг бешихи, усувають інтоксикаційний синдром, зменшують агресивність інфекційного ураження дерми, сприяють скороченню термінів очищення ран, дозрівання грануляцій для аутодермопластики ранових дефектів шкіри.

Ключові слова:плазмозамінники, реосорбілакт, бешиха, комплексне лікування.