Інфузійна терапія із застосуванням Реосорбілакту в онкологічних хворих після гастректомії із спленектомією

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Онколог, Хірург

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м.Львів.


Резюме. У 30 онкологічних хворих на рак кардіального відділу шлунка і рак тіла шлунка після гастректомії одночасно із спленектомією проведено клінічне вивчення впливу внутрішньовенних інфузій препарату Реосорбілакт на біохімічні показники крові в ранньому післяопераційному періоді. Проведені біохімічні дослідження виявили підвищений вміст глюкози, концентрації сечовини і креатиніну та зниження загального білка крові в перший день після операційного втручання. Внутрішньовенні інфузії Реосорбілакту приводять до нормалізації біохімічних показників крові в онкологічних хворих після гастректомії одночасно із спленектомією в ранньому післяопераційному періоді.

Ключові слова: онкологічні хворі, гастректомія із спленектомією, інфузійний препарат Реосорбілакт, біохімічні показники крові.

Комплексний інфузійний препарат Реосорбілакт – засіб реологічної, дезінтоксикаційної, протишокової дії та корекції кислотно-лужного стану розроблено в Державній установі «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» [1,2]. Основними фармакологічно діючими речовинами препарату є шестиатомний спирт сорбітол та залужнювальний засіб натрію лактат. До складу Реосорбілакту в збалансованій кількості входять також і електроліти.

Мета дослідження. Вивчити вплив внутрішньовенних інфузій препарату Реосорбілакт на деякі клініко-біохімічні показники крові онкологічних хворих після гастректомії одночасно із спленектомією у ранньому післяопераційному періоді.