Інфузійна терапія в нейрохірургії

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Невропатолог, Нейрохірург

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України», Київ.


Резюме. В статті представлено патогенетичне обґрунтування схеми інфузійної терапії у пацієнтів нейрохірургічних стаціонарів. Представлено можливості застосування сучасних розчинів кристалоїдів, колоїдів, препаратів багатоатомних спиртів. Даються рекомендації по об’ємному та якісному складу інфузійної терапії в нейрохірургії.

Ключові слова: нейрохірургія, черепно-мозкова травма, інфузійна терапія.

Інфузійна терапія у нейрохірургічних хворих є ареною дискусій та обговорень. Рішення лікаря —
коли, скільки і які рідини вливати у хворих з нейрохірургічною патологією — може суттєво вплинути на перебіг захворювання та його наслідки. Адже як мозок, так і його складові (ліквор, кров) знаходяться в ригідній черепній коробці і збільшення об’єму будь-якої складової визве підвищення внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), а відповідно погіршить церебральну перфузію, знизивши церебральний перфузійний тиск (ЦПТ).

Основними завданнями сучасної інфузійної терапії у пацієнтів нейрохірургічних стаціонарів є:
1 – забезпечення стабільної гемодинаміки та адекватного ЦПТ,
2 – зменшення набряку мозку та профілактика гіповолемії,
3 – підтримка електролітичного гомеостазу і нормальної концентрації глюкози в крові,
4 – зменшення об’єму мозку.

В нейрохірургії основними факторами, які визначають прогноз, є — артеріальна гіпертензія, гіперволемія та гемоділюція, котрі суттєво визначають оксигенацію мозку.