Корекція кислотно-лужного балансу в лікуванні хворих з гострими отруєннями

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Токсиколог

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Анотація. В статті обговорено механізми впливу нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2%Сода-буфер – на основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу. Авторами було обстежено 25 пацієнтів з гострим отруєнням, серед них: отруєння етанолом – 9, отруєння сурогатами алкоголю – 6, отруєння ацетоном – 3, отруєння барбітуратами – 4, отруєння трициклічними антидепресантами – 3 хворих, яким в комплексі лікування застосовували Соду-буфер. Показано, що інфузія препарату Сода-буфер у цих пацієнтів сприяє покращенню загального стану хворих, зменшенню інтоксикації, стабілізації лабораторно-біохімічних показників, усуненню порушень кислотно-лужного балансу, є ефективним та безпечним.

Ключові слова: гострі отруєння, лікування, пацієнти, Сода- буфер.