Можливості використання інфузії L-аргініну для корекції розладів спланхнічної та легеневої гемодинаміки при сепсисі у дітей

Інфекціоніст, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Педіатр

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Резюме. У статті обговорюється можливість використання вазодилятаторів (донатора оксиду азоту L-аргініну) для покращення органного кровоплину при сепсисі у дітей. Наводяться результати власного дослідження тривалої інфузії 4,2% розчину L -аргініну дозою 5 мл/кг/добу на стан спланхнічної та легеневої гемодинаміки. Констатується позитивний вплив запропонованого засобу без сторонніх ефектів з боку системної гемодинаміки.

Ключові слова: діти, сепсис, мікроциркуляторний дистрес, L-аргінін.

Одним з актуальних напрямків патогенезу септичних станів є розлади мікроциркуляції та перфузії, адже їх збереження, попри інтенсивну терапію (ІТ), вважається одним з провідних чинників розвитку синдрому поліорганної недостатності (СПОН) та несприятливих виходів при сепсисі (С) [1]. Попри розуміння важливої ролі розладів мікроциркуляції у перебігу С, методи їх інтенсивної терапії дотепер перебувають у стадії розробки, адже у жодному guideline щодо лікування С у дітей чи дорослих немає чітких рекомендацій високого рівня доказовості. Одним із перспективних напрямків подолання мікроциркуляторних розладів вважається використання вазодилятаторів – донаторів оксиду азоту (NO) [2]. Останніми роками великий інтерес викликав фізіологічний попередник NO – L-аргінін, дефіцит якого та взаємозв’язок із розладами мікроциркуляції при С був нещодавно доведений низкою досліджень [3–5]. Проте клінічний досвід використання L-аргініну в ІТ дуже обмежений, а в дітей взагалі відсутній.
Мета. Вивчити вплив 4,2% розчину аргініну-гідрохлориду на стан центральної, легеневої та ниркової гемодинаміки у дітей із сепсисом.