Надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі (методичні рекомендації)

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Терапевт

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, кафедра медицини катастроф,
Українська військово-медична академія, кафедра військової хірургії,
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.


У методичних рекомендаціях подана інформація про загальні принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою на догоспітальному етапі.

Методичні рекомендації розраховані на лікарів бригад швидкої медичної допомоги та медичних працівників, які беруть участь в наданні екстреної медичної допомоги постраждалим з політравмою, викладачів, студентів та слухачів вищих медичних навчальних закладів.

Визначення.

“Хірургія ушкоджень” – це розділ хірургії, який вивчає порушення життєдіяльності організму, внаслідок травми з позиції цілісного організму.

Кількісний характер травм: Ізольована травма – кожне окреме пошкодження в любій анатомо-функціональній ділянці тіла або органу.

Множинна травма – кілька пошкоджень в межах однієї анатомо-функціональної ділянки.

Поєднана травма – кілька пошкоджень в межах різних анатомо-функціональних ділянок.

Комбінована травма – пошкодження, що виникають в результаті одночасного або послідовного впливу на організм декількох травмуючих агентів.

Політравма – тяжкі множинні і поєднані ушкодження при яких виникає травматична хвороба, які потребують надання медичної допомоги за життєвими показами.

Обов’язковою умовою для застосування терміну “політравма” є наявність травматичного шоку, а одне з ушкоджень чи їх поєднання являють загрозу для життя та здоров’я постраждалого.

“Травматична хвороба” – фазний патологічний процес, що поступово розвивається при тяжких ушкодженнях, в основі яких лежать порушення гомеостазу, загальних та місцевих адаптаційних процесів, а клінічні прояви залежать від характеру, кількості та локалізації пошкоджень.

Політравмі характерні: синдром взаємного обтяження, атипова симптоматика ушкоджень, складність діагностики, необхідність постійної оцінки тяжкості стану постраждалого, термінова потреба в адекватних лікувальних заходах, розвиток травматичної хвороби велика кількість ускладнень і висока летальність.