Нові терапевтичні можливості хірургії ішемії нижніх кінцівок

Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев


Резюме. В роботі проведена оцінка можливості застосування L-аргініну у хворих II та III-A стадій ішемії нижніх кінцівок атеросклеротичного генезу та можливiсть зменшення вираженості больового синдрому, покращення гемодинамічних показників в ішемізованих нижніх кінцівках. У дослідженні взяли участь сто тридцять чотири пацієнти з перемежуючою кульгавістю, які були рандомізовані на дві основні групи по 43 хворих. Хворі першої групи одержували двічі по 8 г L-аргініну на добу, другої – двічі по 40мг простагландину Е1 (PGE1) на добу. Хворі третьої – контрольної групи (48) одержували плацебо протягом 3 тижнів. Була оцінена переважно абсолютна відстань ходьби. Період часу дослідження склав 3 місяці.

L-аргінін поліпшив відстань ходьби без болю на 230 ± 63 % і абсолютну відстань ходьби на 155 ± 48 % (p <0.05). Була виявлена істотна лінійна кореляція між коефіцієнтом L-аргінін/асиметричний диметиларгінін (AДMA) і відстанню ходьби без болю (r=0.359, p<0.03). Коефіціент якості життя, оцінений в аналоговому масштабі, збільшився з 3.51 ± 0.18 до 8.3 ± 0.4 у групі аргініну, до 7.0 ± 0.5 у групі PGE1 кожний p <0.05) і в групі плацебо до 4.3 ±0.4.

Результатом дослідження став висновок про те, що терапія L-аргініном (Tівортіном®) істотно поліпшувала прояви клінічної симптоматики у хворих з переміжною кульгавістю.

Ключові слова: L-аргінін, тівортін, хронічна ішемії нижніх кінцівок, мультицентрове дослідження.