Обґрунтування використання методу превентивної анальгезії ацетамінофеном для знеболення в ранньому післяопераційному періоді в дітей

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Ортопед-травматолог

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова


Мета дослідження — підвищення ефективності післяопераційного знеболення ненаркотичними анальгетиками.

Матеріали та методи. Дослідження проведено у 37 дітей віком (3,2 ± 0,8) року, прооперованих з приводу пухлин: заочеревинного простору — 27 (73 %) пацієнтів, пухлин нирок — 8 (22 %) дітей, пухлин яєчника — 2 (5 %) хворих. Перша група — 19 пацієнтів, які знеболювались методом безперервної інфузії фентанілу та превентивною анальгезією ацетамінофеном, 2 група — 18 дітей, які знеболювались лише безперервною інфузією фентанілу. Оцінку ефективності знеболення проводили за допомогою візуально-аналогової шкали, вивчали вітальні та біохімічні показники (рівень глюкози та кортизолу в крові), показники центральної гемодинаміки (ударний об’єм, об’єм кровообігу за хвилину).

Результати та обговорення. Середня сума балів, яка характеризувала інтенсивність больового синдрому в ранньому післяопераційному періоді на всіх етапах дослідження за візуально-аналоговою шкалою, а також рівні показників гемодинаміки, дихальної функції легень, стресових гормонів крові та газового складу видихуваного повітря у хворих 1 групи вірогідно менші, ніж відповідні значення у пацієнтів 2 групи (р < 0,05).

Ключові слова: анальгезія, ненаркотичні анальгетики, післяопераційний період.

Висновки:

Комплексне вивчення реакцій больової поведінки, лабораторних стресових тестів дало змогу впевнитись у тому, що використання схеми превентивної анальгезії на основі ацетамінофену 30 мг/кг та методу постійної інфузії препаратів (фентаніл у дозі 5 мкг/кг/год) сприяє ефективності анальгезії.