Основні напрями інфузійної та інтенсивної терапії сепсису і місце в ній вітчизняних лікарських засобів

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Хірург

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»


Резюме. Робота присвячена вивченню головних напрямків інфузійної та інтенсивної терапії сепсису і місцю в ній вітчизняних лікарських засобів. Окрім стандартних схем інтенсивної терапії сепсису, грибкових ускладнень, в статті представлено досвід сучасної клініки судинної хірургії по запобіганню інфекційних ускладнень після реконструктивних операції на серцево”судинної системі. Результати вивчення основної і контрольної груп показало високу ефективність використання вітчизняних лікарських засобів: левофлоксацину, сорбілакту та реосорбілакту.

Ключові слова: сепсис, інфузійна та інтенсивна терапія, профілактика.