Результати відкритого, контрольованого, рандомізованого, паралельного клінічного дослідження ефективності та переносимості препарату Нейроцитин у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом (російською мовою)

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Невропатолог, Нейрохірург, Трансфузіолог

Івано-Франківський національний медичний університет,
Відділення судинної неврології центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківськ.


Резюме. У статті представлені дані дослідження порівняльної оцінки ефективності та переносимості препарату – Нейроцитин®, розчину для інфузій, у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом».

Матеріали та методи. У клінічне дослідження були включені 108 пацієнтів з гострим ішемічним інсультом. Пацієнти на основі методу простий рандомізації в співвідношенні 1:1 були розподілені в основну групу – 54 хворих і контрольну – 54 хворих. Курс лікування склав 3 тижні з подальшим 3-тижневим наглядом. Ефективність лікування оцінювалася по головній змінній – зниження суми балів за шкалою NIHSS у порівнянні з вихідним станом. Безпека препарату оцінювали на підставі даних моніторингу за станом пацієнта, частоти і характеру побічних реакцій, даних лабораторного обстеження, оцінки суб’єктивного стану хворого.

Результати. В результаті дослідження було показано, що Нейроцитин® має високу ефективність при гострих порушеннях мозкового кровообігу. У процесі лікування не відзначалося важких або неочікуваних побічних реакцій, лабораторні показники не зазнали негативних змін, що дозволило розцінити переносимість лікування в обох групах випробовуваних як хорошу.

Висновки. На підставі отриманих результатів препарат Нейроцитин®, розчин для інфузій, можна рекомендувати як ефективний і безпечний лікарський засіб для застосування в схемі комплексної нейропротекції у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.

9 Вересня, 2016