Сучасний погляд на проблему мікроциркуляторного дистресу при сепсисі та можливості його інтенсивної терапії

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Акушер-гінеколог, Педіатр, Комбустіолог, Хірург

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Резюме. У статті наведено аналіз публікацій та узагальнено дані щодо сучасного стану проблеми розладів мікроциркуляції при сепсисі. Проаналізовано перспективні можливості лікування мікроциркуляторних розладів та запропоновано напрями їх втілення у клінічних умовах. Визначено позитивну роль донаторів оксиду азоту та гіпертонічних розчинів як можливих засобів відновлення мікроциркуляції при сепсисі.

Ключові слова:сепсис, мікроциркуляторний дистрес, інтенсивна терапія.