Застосування інфузійної форми L-аргініну в комплексному лікуванні хворих з хронічним захворюванням нирок ІI і ІІI ступеня у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Кардіолог, Нефролог, Терапевт

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології, м. Дніпропетровськ


Резюме. Мета роботи – оцінити ефективність застосування L-аргініну в корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ХХН ІІ і ІІІ стадії у поєднанні з ІХС та вплив цієї терапії на рівень добової протеїнурії. Обстежено 25 хворих на ХХН ІІ і ІІІ ст. у поєднанні з ІХС. Хворих було розподілено на 2 групи: 1-ша (n=13) – пацієнти, яким у комплекс нефропротекторної терапії було включено L-аргінін (Тівортін) у вигляді 4,2% розчину в кількості 100 мл, який вводили внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу; 2-га (n=12) – пацієнти, яким не призначався L-аргінін. У динаміці лікування встановлено, що додавання до базисної антигіпертензивної, ренопротекторної терапії L-аргініну для внутрішньовенного введення сприяло покращенню функції ендотелію судин на 56,6% за показником ЕЗВД та зменшенню рівня добової протеїнурії на 28,9%.

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, ішемічна хвороба серця, ендотеліальна дисфункція, L-аргінін.