Застосування Реосорбілакту в комплексній терапії хворих з алкогольною інтоксикацією

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Гастроентеролог, Терапевт, Токсиколог, Хірург

Національний медичний університет ім. акад. O. O. Богомольця, Київ


Резюме. В статті наведені результати успішного використання Реосорбілакту в якості детоксикаційного агента в комплексній терапії хворих з алкогольною інтоксикацією різного ступеня тяжкості. Препарат відновлює ОЦК шляхом дії сорбітолу на виведення міжклітинної рідини та стимуляції діурезу, що таким чином зменшує набряк та прискорює зв’язування екзо- та ендотоксинів, здійснює корекцію ацидозу та відновлює електролітний баланс.

Ключові слова: алкогольна інтоксикація, лікування, Реосорбілакт.

Непрацездатність, інвалідизація та летальність від захворювань та травм внаслідок алкогольної інтоксикації посідає в Україні, як і у всьому світі, одне з провідних місць після травм, хвороб систе ми кровообігу, злоякісних новоутворень та ін. [1, 2], а серед людей працездатного віку навіть становить головну причину не тільки фізичної, але й соціальної смерті особистості [3, 4]. Протягом останніх років відзначається зростання поширеності даної патології, і сьогодні в Україні кількість людей, що постійно зловживають алкоголем, за даними деяких авторів, дорівнює 900 тис. [3]. Високою залишається кількість інвалідизованих — за іноземною статистикою, 5–70 % хворих на хронічний алкоголізм становляться інвалідами. За даними вітчизняних авторів, щорічно в Україні реєструється від 9 до 40 тис. випадків смерті від алкогольної інтоксикації [3]. Церебральні порушення займають основне місце в структурі захворюваності і смертності, і супроводжуються формуванням органічних змін центральної нервової системи (ЦНС), що призводять до інвалідизації та смерті [4]. За даними російських фахівців, в 2008 р. в Росії вже є 3,3 млн людей, які мають психічні розлади внаслідок зловживання алкоголю. За даними ВООЗ, 10% людей з хронічним алкоголізмом отримують гострі психози, 3/4 з яких — алкогольний делірій, летальність при цьому — 4–5 %.

Серед хворих, що госпіталізуються до відділень інтенсивної терапії в Україні з екзогенними отруєннями і проявами гострих енцефалопатій, алкоголь є найбільш частою причиною захворювання, а лікування пацієнтів з гострим алкогольним психозом — найпоширенішою проблемою анестезіологів, які чергують в стаціонарах. Все це примушує шукати шляхи поліпшення результатів лікування цієї категорії хворих і піднімає завдання розробки проблеми спеціалізованої медичної допомоги та анестезіологічного забезпечення до надзвичайно актуальних.

В комплексі лікування хворих з алкогольною інтоксикацією на першому етапі стоїть детоксикаційна інфузійна терапія, метою якої є кількісне та якісне зниження дії токсичних агентів. Серед медикаментів, які в останні роки застосовують для детоксикації, одними з найбільш поширених є вітчизняні препарати групи розчинів сорбітолу. Але, за даними літератури, їх обсяги та строки застосування до цього часу остаточно не визначені;ефективність та загроза розвитку ускладнень не досліджені. Серед седативних препаратів при алкогольній інтоксикації найбільш часто застосовують бензодіазепини та анестетики (тіопентал натрія, пропофол, ГОМК).

Внаслідок алкогольної інтоксикації можливий розвиток тяжких ускладнень, серед яких найпоширенішим є гостра енцефалопатія. За визначенням М. Самуельса, до гострих енцефалопатій відносяться прогресуючі розлади функцій головного мозку з неврологічними та психічними синдромами, і алкогольні енцефалопатії за етіологічною класифікацією відносяться до групи токсичних. Серед гострих психічних порушень виділяють алкогольний делірій, гострий галюциноз та параноїд. Психічні розлади поєднуються з патологією функції нервової системи та внутрішніх органів. І, якщо лікування було неадекватним та/або запізнілим, гострі стани змінюються різними формами підгострих та хронічних захворювань — енцефалопатією Верніке, Корсаковським психозом та алкогольною епілепсією, які закінчуються алкогольною деградацією та органічними ураженнями всіх органів і систем.

При лікуванні хворих з алкогольною інтоксикацією виключно важливе значення мають медикаментозні засоби, що мають властивості зв’язувати та виводити екзо та ендотоксини, а також метаболіти, що утворюються та накопичуються при порушенні функції нирок та печінки, ЦНС та серцевосудинної системи, що найчастіше, в різній мірі, супроводжують інтоксикаційний синдром, викликаний надмірним вмістом етанолу та продуктів його метаболізму в організмі [5].

До препаратів, що в значній мірі відповідають даним вимогам, належить Реосорбілакт («Юрія-Фарм», Україна), до складу якого входять: 60,0 г сорбітолу, 270,3 мл 7 % розчину натрію лактату, 6,0 г натрію хлориду, 0,1 г кальцію хлориду, 0,3 г калію хлориду, 0,2 г магнію хлориду та води для ін’єкцій до 1,0 л. Реосорбілакт нормалізує функцію легенів, нирок, печінки, клітин ретикулоендотеліальної системи в хворих на неспецифічні захворювання легенів [6]. Також, до основних властивостей Реосорбілакту, можливо віднести відновлення об’єму циркулюючої крові, стимуляцію діурезу, перистальтики кишківника, корекцію метаболічного ацидозу та нормалізацію енергетичного балансу організму [6]. Таким чином, враховуючи всі вищеозначені позитивні ефекти Реосорбілакту, метою дослідження стало вивчення детоксикаційного ефекту Реосорбілакту в комплексному лікуванні хворих з алкогольною інтоксикацією різного ступеня тяжкості в клініці інтенсивної терапії.

Висновки:

Реосорбілакт в якості детоксикаційного агента може успішно використовуватись для лікування хворих з алкогольною інтоксикацією різного ступеня тяжкості. Препарат відновлює ОЦК шляхом дії сорбітолу на виведення міжклітинної рідини та стимуляції діурезу, що таким чином зменшує набряк та прискорює зв’язування екзо та ендотоксинів, здійснює корекцію ацидозу та відновлює електролітний баланс. Застосування Реосорбілакту в комплексній терапії хворих з алкогольною інтоксикацією пришвидшує відновлення когнітивних
функцій.