Бібліотека

Категорії
Фільтр Скинути
Ендокринолог

Атеросклероз – клінічний прояв ендотеліальної дисфункції (Тівортін та Тівортін аспартат у комплексній терапії атеросклерозу)

Несприятливий вплив практично усіх відомих факторів ризику атеросклерозу реалізується через дисфункцію ендотелію. При цьому ймовірність її виникнення підвищується залежно від збільшення загального числа чинників ризику в пацієнта та їхньої комбінації. Зокрема, функція ендотелію порушується раніше, ніж з’являються клінічні та морфологічні ознаки ...
Ендокринолог

Терапія пацієнтів з гострим інфарктом міокарда – ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину

Мета роботи: оцінити ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину (КПАК) як доповнення до стандартної терапії в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ). Матеріали і методи. У дослідження залучено 60 хворих віком у середньому (48,9±19,2) року з верифікованим діагнозом ГІМ, після перкутанного коронарного втручання. Термін спостереження – 6 тиж. ...
Без категорії

Ефективність комбінованого препарату L-аргініну та L-карнітину в терапії пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Сучасні технології лікування гострого коронарного синдрому – фармакологічні, фармакоінвазивні та хірургічні – значно поліпшили перебіг інфаркту міокарда (ІМ), знизили смертність у більшості регіонів світу, зменшили кількість післяінфарктних ускладнень, проте проблема ранньої соці-алізації цих пацієнтів залишається актуальною. Зниження інвалідності, найбільш раннє ...
Без категорії

Атеросклероз як клінічний прояв ендотеліальної дисфункції

Атеросклероз названий «хворобою цивілізації» через планетарні маштаби та фатальні наслідки. І до сьогодні тривають наукові дискусії навколо етіології цього патологічного процесу. Проте, більшість сучасних наукових теорій стверджують, що пускова роль в атерогенезі належить саме ендотеліальній дисфункції, а значить, атеросклероз і є її клінічним проявом. На сьогоднішній день погляди передових науковців спрямовані на ендотелій, як окремий...