Активність NO-синтаз і агрегація нейтрофілів у хворих на діабетичну нефропатію

Ендокринолог, Терапевт

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава


Резюме. Досліджено особливості функціонального стану нейтрофілів хворих на діабетичну нефропатію (ДН). Показано, що агрегаційні властивості нейтрофілів у хворих на ДН підвищуються. Розвиток ДН супроводжувався порушенням функціонування системи NO-синтаз (NOS) у нейтрофілах – зниженням активності конститутивних NOS і підвищенням активності індуцибельної NOS. Використання комплексної терапії із застосуванням тівортіну приводило до зниження агрегаційних властивостей нейтрофілів і активації системи NOS за рахунок зростання активності конститутивних NOS.

Ключові слова:діабетична нефропатія, нейтрофіли, агрегація, тівортін.

16 Лютого, 2017