Короткочасний пероральний прийом L-аргініну поліпшує ендотеліальну функцію натщесерце при низьких вихідних значеннях потікзалежної вазодилатації: метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Терапевт, Кардіолог, Ендокринолог, Невропатолог

Резюме:

Обґрунтування. Результати попередніх досліджень свідчать, що пероральний прийом L-аргініну впливає на ендотеліальну функцію. Однак більшість цих досліджень були невеликими, а висновки суперечливими, тому конкретні ефекти даного засобу є предметом дискусій.

Мета. Метою даної роботи було оцінити вплив призначеного перорального L-аргініну на стан ендотеліальної функції за допомогою визначення значень потікзалежної вазодилатації (ПЗВД) натщесерце.

План дослідження. Ми провели метааналіз рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень по L-аргініну, в яких оцінювали ендотеліальну функцію. Дані досліджень були виявлені шляхом пошуку в базах даних PubMed, Cochrane Library, Embase, оглядах, а також списках літератури, наведених в статтях по цій темі. Для оцінки загальних змін показника ПЗВД розраховували зважену різниця середніх (ВРС) з використанням моделей випадкових ефектів. Зумовлені аналізи в підгрупах і метарегрессіонні аналізи були проведені з метою визначення впливу характеристик досліджень.

Результати. Результати 13 досліджень були включені і проаналізовані в даному метааналізу. Оскільки серед них тільки одне дослідження було довгостроковим, ми зосередили нашу увагу на короткочасних ефекти L-аргініну (12 досліджень, 492 пацієнта). Відповідно до загальної сумарної оцінкою застосування L-аргініну призвело до статистично значимого збільшення ПЗВД (ВРС 1,98%; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,47-3,48; P = 0,01). Результати метарегрессіонного аналізу показали, що початкове значення ПЗВД було обернено пропорційно величині ефекту (коефіцієнт регресії-0,55; 95% ДІ від -1,00 до -0,1; P = 0,016). Згідно з результатами аналізу в підгрупах застосування L-аргініну призводило до статистично значущого збільшення ПЗВД в тих випадках, коли вихідні її значення не перевищували 7% (ВРС 2,56%; 95% ДІ 0,87-4,25; P = 0,003), проте не надавало ефекту на ПЗВД при її початковому значенні> 7% (ВРС -0,27%; 95% ДІ від -1,52 до 0,97; P = 0,67).

Висновки. Короткочасне застосування L-аргініну призводить до поліпшення ендотеліальної функції (оцінюваної натщесерце) при низьких вихідних значеннях ПЗВД.

Ключові слова:

L-аргінін, ендотеліальна дисфункція

Автори:

Y.Bai, L.Sun, T. Yang, K. Sun, J. Chen, R. Hui

4 Серпня, 2021