Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції

Кардіолог

Дослідження препарату Тіворель у пацієнтів із ГКС з елевацією сегмента ST та супутнім ЦД 2 типу після реваскуляризації міокарда.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет, реваскуляризація, аргініну гідрохлорид, L-карнітин.