Препарат пентоксифіліну в корекції гемореологічних порушень у хворих на ХОЗЛ

Пульмонолог, Кардіолог

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ


Резюме. В статті наведені дані порівняльного аналізу впливу препарату пентоксифілінуЛатрену — на реологічні властивості крові у хворих на ХОЗЛ. Призначення Латрену достовірно покращує стан мікроциркуляції у хворих ХОЗЛ після першої інфузії. Вплив препарату спрямований на активні механізми регуляції мікроциркуляції з переважанням впливу на ендотеліальний компонент. Ендотеліопротективний ефект, що реалізується підвищенням резерву капілярного кровотоку, починає проявлятися на 6–7 добу від початку інфузій.

Ключові слова: ХОЗЛ, реологічні властивості крові, лікування, Латрен.

Захворювання органів дихання входять у п’ятірку найбільш розповсюджених і серед провідних причин смерті присутні зразу три пульмонологічні нозології, серед яких чільне місце займає ХОЗЛ [1]. Досить часто тяжкість перебігу і прогноз ХОЗЛ обумовлені екстракардіальними проявами захворювання, а також розвитком хронічного легеневого серця (ХЛС). Результати досліджень останніх років свідчать про складні механізми реологічних та коагуляційних розладів
при ХЛС: суттєве значення мають гемореологічні порушення і зміни стану системи гемостазу із розвитком мікротромбоутворення в судинах легень [2]. Серед засобів, які достовірно покращують реологічні властивості крові і мікроциркуляцію, найбільш дослідженим і ефективним препаратом є пентоксифілін. Вплив препарату багатогранний: за рахунок збільшення вмісту внутрішньоклітинного цАМФ відбувається розслаблення судинної стінки [3]; вірогідно збільшується здатність еритроцитів до деформації, зменшується їх агрегаційна активність і покращується плинність крові [4–6]; впливаючи на взаємодію між клітинами крові і ендотелієм, препарат сприяє нормалізації реологічних властивостей крові і збільшує здатність віддавати кисень у зоні ішемії [6], викликаючи при цьому збільшення кількості функціонуючих капілярів [4]; володіє потенціальною ендотелійпротективною дією [7]. Важливою особливістю пентоксифіліну є його здатність збільшувати різницю в кількості кисню між артеріальною і венозною кров’ю.

Метою роботи було дослідження ефективності впливу на показники периферичної мікроциркуляції нового препарату на основі пентоксифіліну — Латрен, («Юрія-Фарм», Україна) — розчину для інфузій, в якому збалансований ізоосмолярний розчин електролітів (Рінгер-лактатний) потенціює дію пентоксифіліну.