Роль інфузійної терапії в корекції ендотеліальної дисфункції у хворих з кардіоренальним синдромом

Кардіолог, Нефролог, Терапевт

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Київська міська клінічна лікарня № 3


Резюме. У роботі надана оцінка маркерів ендотеліальної дисфункції (ЕТ-1, ФНП-α, ІЛ-1β, NO2 ) у хворихз кардіоренальним синдромом, зокрема зниження рівня субстрату NO-синтази – L-аргініна. Показана доцільність призначення донатора субстрату NO тівортіну для корекції ендотеліальної дисфункції у хворих нефрологічного профілю.

Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, маркери, кардіоренальний синдром, тівортин.