Ендогенна інтоксикація та її корекція при черепно-мозковій травмі

Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Нейрохірург

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна


За тяжкої черепно-мозкової травми (ЧМТ) виникає ендогенна інтоксикація (ЕІ). Для інтенсивної терапії за такої ситуації часто використовують осмотичні діуретики — манніт, гліцерин, а останнім часом — сорбілакт. Обстежені 44 потерпілих з тяжкою ЧМТ. У 18 хворих (контрольна група) застосовували манніт, у 20 (основна група) — сорбілакт. При використанні манніту і особливо сорбілакту зменшується тяжкість ЕІ, про що свідчать нормалізація показників гемодинаміки, зменшення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) та маркерів ЕІ — вмісту пептидів середньої молекулярної маси (ПСММ), проникності мембран еритроцитів (ПМЕ), їх сорбційної здатності (СЗЕ).