Антисептичні розчини на основі декаметоксину в порівнянні з повідон-йодом для профілактичної обробки шкіри при догляді за венозними катетерами

Акушер-гінеколог, Анестезіолог та медицина невідкладних станів, Дермато-венеролог, Інфекціоніст, Кардіолог, Комбустіолог, Невропатолог, Нейрохірург, Нефролог, Онколог, Ортопед-травматолог, Оториноларинголог, Педіатр, Пульмонолог, Терапевт, Уролог, Фтизіатр, Хірург

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
740 Регіональний санітарно-епідеміологічний загін.


Резюме. Основним шляхом розвитку катетерасоційованого сепсису є вторинна контамінація підшкірного тунелю власною мікрофлорою шкіри хворого. Накоплений великий позитивний досвід використання препаратів Горостен та Амосепт на основі декаметоксину для антисептичної обробки шкіри. В роботі порівняна ефективність антисептичних розчинів на основі декаметоксину та повідон-йоду для профілактичної обробки шкіри хворих перед постановкою та при догляді за внутрішньосудинними катетерами. Також було вивчено вплив обробки шкіри різними антисептиками на частоту інфікування катетерів. Після обробки шкіри декаметоксинвмісними препаратами росту бактерій не відмічали, через 3 години після обробки повідон-йодом виявлялось 3,2 КУО/см2, Амосептом — 0,9 и спирто вим розчином декаметоксину — 0,3. По збігу доби після обробки різниця у кількості мікроорганізмів на шкірі, обробленій повідон-йодом і Амосептом дещо зменшувалась. Найменш контамінованими залишались ділянки шкіри, оброблені 0,1 % спиртовим розчином декаметоксину. Обробка шкіри Амосептом або 0,1 % спиртовим розчином декаметоксину зменшила інфікування катетерів до 3,5 та 12,5 % відповідно, в порівнянні з обробкою повідон-йодом – 52 %.

Ключові слова: декаметоксин, катетер, інфекція, профілактика, обробка шкіри.