Хронічне порушення мозкового кровообігу у вертебробазилярній системі: клініко-діагностичні та лікувально-профілактичні алгоритми

Невропатолог

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Синдром недостатності кровообігу у вертебробазилярній системі сформувався як самостійне клінічне поняття в 50-х роках XX століття в період перегляду поглядів на патогенез ішемічних порушень мозкового кровообігу і становлення концепції щодо провідної ролі механізму судинної мозкової недостатності. Час розмістив все на свої місця і визначив гідну, але більш скромну позицію цього патогенетичного (гемодинамічного) підтипу ішемії мозку серед інших. Відзначається, що динамічна компресія хребтової артерії (ХА), пов’язана з вертеброгенним та міогенним фактором, є більш небезпечною для головного мозку