Ранні стадії остеоартрозу колінного суглоба: питання діагностики та лікування

Ортопед-травматолог

Кафедра травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ


Остеоартроз (ОА) – хронічне дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів, що характеризується первинною дегенерацією суглобового хряща з подальшими структурними змінами субхондральної кістки, капсульно-зв’язкового апарату й інших елементів суглоба, деформацією суглоба, а також розвитком помірно вираженого реактивного синовіту [1, 3, 8]. На це захворювання припадає майже 80% у загальній структурі патології суглобів у осіб віком понад 60 років, у 10-30% випадків ОА призводить до непрацездатності різного ступеня [1, 8, 11]. Епідеміологічні дослідження довели, що на ОА хворіє 10-12% обстеженого населення. Ураження колінного суглоба при цьому виходить на друге місце після кульшового суглоба і стосується працездатних осіб віком 30-50 років, у 18,3% хворих перші ознаки захворювання колінного суглоба з’являються у віці близько 30 років [9].

У популяції представників європеоїдної раси Сполучених Штатів Америки близько 33% осіб мають ті чи інші рентгенологічні ознаки ОА колінних суглобів [14]. Пошкодження колінного суглоба при ОА заслуговує особливої уваги, бо несвоєчасне лікування призводить до швидкого прогресування дегенеративно-дистрофічних змін, порушення функції колінного суглоба, утрати працездатності й часто до інвалідності [8, 11]. Несвоєчасне лікування зумовлене значними труднощами під час діагностики ранніх стадій ОА колінного суглоба. Діагностування ОА колінного суглоба на ранній стадії передбачає не тільки визначення ОА на дорентгенологічній стадії, а й візуалізацію патологічного процесу на етапі біохімічних змін молекулярної структури матриксу хряща, коли останній зовнішньо виглядає інтактним. Крім традиційного рентгенологічного дослідження, існують інші методи діагностики пошкоджень хряща колінного суглоба, до яких відноситься сонографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ), артроскопія. У літературі є повідомлення про ефективність профілактичних, ранніх оперативних втручань на доклінічній стадії ОА колінного суглоба з подальшим тривалим консервативним лікуванням на основі рекомендацій провідних асоціацій [1, 5, 15]. При цьому наголошується, що систематичне проведення комплексної консервативної терапії потенціює ефект від проведеного оперативного втручання.

Метою даної роботи є висвітлення сучасних підходів до діагностики та лікування ОА колінного суглоба на ранніх стадіях.