Технології

Органічний синтез

Активний фармацевтичний інгредієнт (AФІ, діюча речовина, субстанція) є основним компонентом лікарського засобу. Напрямок синтезу АФІ R&D ЮРіЯ-ФАРМ зосереджений на перспективних синтезах в напрямках, що визначаються основними терапевтичними фокусами діяльності компанії.

На сьогодні маємо досвід з розробки способів синтезу та очищення АФІ, які дозволяють отримувати складні активні субстанції, що розробляються та впроваджуються у виробництво у повній відповідності до світових стандартів якості. Сучасне аналітичне обладнання, розроблені та відвалідовані методи контролю дозволяють підтверджувати якість синтезованих АФІ, згідно з настановами ICH Q11 Development and Manufacture of Drug Substances, Q3A-Q3E Impurity. Виявлення генотоксичних домішок, нітрозамінів та сторонніх домішок відбувається на сучасному аналітичному обладнанні РХ-МС/МС, ГХ-МС, (LC-MS/MS, GC-MS). Дотриманню технології та безпеці АФІ надається дуже велике значення на етапах розробки та виробництва.

Проводимо синтез різних класів органічних речовин, які володіють біологічною активністю за механізмами реакцій:

 • заміщення;
 • приєднання;
 • відщеплення (елімінування);
 • ізомеризації та перегрупування;
 • циклоприєднання;
 • окиснення та відновлення.

Використовуємо методи очистки органічних речовин:

 • очистка твердих речовин шляхом перекристалізації;
 • очистка твердих речовин шляхом сублімації;
 • очистка органічних речовин шляхом хроматографії;
 • очистка органічних речовин шляхом екстракції;
 • очистка рідких речовин методами перегонки:
  1. за умов атмосферного тиску
  2. за умов пониженого тиску
  3. у глибокому вакуумі
  4. фракційна

Використовуємо методи висушування органічних речовин:

 • за умов підвищеної температури;
 • за умов пониженого тиску;
 • у глибокому вакуумі;
 • висушування органічних рідин у присутності водовідбираючих речовин;
 • Spray dry (апробація технології отримання сухого порошку з рідини або суспензії шляхом швидкого висушування гарячим газом).

Команда синтезу АФІ R&D ЮРіЯ-ФАРМ працює над впровадженням в органічний синтез частин неспецифічних технологій та обладнання, наприклад, технологію потокового синтезу (flow chemistry), використання нутч-фільтру для процесу контрольованої перекристалізації, технології мембранного очищення, використання роторного випаровувача для проведення кількастадійного синтезу в одній колбі, технології для моніторингу та контролю процесів у режимі онлайн.

Перспективне завдання – поєднання теоретичного та практичного синтезу з використанням комп’ютерного моделювання органічних сполук та їх похідних, механізмів перебігу органічних реакцій для оптимізації синтезу АФІ.