Перші дані про результати міжнародного багатоцентрового клінічного дослідження RheoSTAT-CP0698 щодо ефективності та безпеки інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії

Терапевт, Хірург, Анестезіолог та медицина невідкладних станів

Адекватне й ефективне лікування пневмонії тяжкого перебігу особливо актуальне в умовах сьогодення, при цьому найпроблемнішими є питання інфузійної терапії. Наявна на сьогодні доказова база та сучасні настанови віддають перевагу збалансованим кристалоїдним інфузійним розчинам як патогенетичній терапії тяжкої пневмонії та сепсису. Склад Реосорбілакту забезпечує суттєві переваги в пацієнтів із тяжкими інфекціями, в тому числі інфекціями дихальних шляхів. Як свідчать результати відкритого із засліпленою оцінкою рандомізованого контрольованого дослідження RheoSTAT, уведення пацієнтам із пневмонією Реосорбілакту шляхом внутрішньовенної інфузії в дозі 200-400 мл/добу впродовж 3 днів значно покращує клінічний стан, зменшує прояви (полі-) органної недостатності й ендогенної інтоксикації. Малооб’ємна інфузійна терапія Реосорбілактом сприяє швидкій нормалізації об’єму циркулювальної крові, стабілізації показників гемодинаміки, кислотно-лужного, електролітного та газового складу крові, істотно покращує сатурацію та зменшує тахіпное. Встановлено позитивний вплив терапії на показники функції нирок і прояви запалення. Введення препарату в такому режимі має сприятливий профіль безпеки: не призводить до перевантаження рідиною, набряку легень, плеврального випоту або інших серйозних небажаних ефектів і не спричиняє клінічно значущого підвищення ендогенного лактату крові. Дослідження RheoSTAT обґрунтовує доцільність застосування препарату Реосорбілакт® у комплексній терапії пневмонії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пневмонія, інфузійна терапія, ефективність, безпека, Реосорбілакт.