ПРОкапай – активна терапевтична стратегія для збереження здоров’я

Сімейний лікар, Терапевт
ПРОкапай – активна терапевтична стратегія для збереження здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає здоров’я як «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних дефектів». [1] Людство розуміє цінність здоров’я, тому розвиток медицини став важливою складовою сучасного суспільства. Медичні знання, досвід впровадження різних терапевтичних підходів до відновлення та збереження здоров’я збільшуються, з одночасним розширенням можливостей та ресурсів охорони здоров’я.

Право кожного мати хороший стан здоров’я. Це право на користування різними послугами, установами та засобами, а також мати відповідні умови життя, щоб бути здоровим, наскільки це є можливим.

Майбутнє за медициною профілактичною, що має на меті вчасне виявлення ризиків та забезпечить підтримку задовільного стану функціонування організму. Це вимагає уважного та відповідального ставлення до свого здоров’я. На сьогодні інтенсивність надання медичної допомоги визначається об’ємом залученості парентеральних методів доставки лікарських засобів до органів-мішеней.

Розчини для внутрішньовенної інфузійної терапії є лікарськими засобами, які використовують судинне русло, а не органи шлунково-кишкового тракту та мають максимальну біодоступність, що визначає їх швидку терапевтичну дію. Лікарі використовують засоби для інфузійної терапії як в умовах відділень інтенсивної терапії, так і на амбулаторно-поліклінічному рівні надання медичної допомоги.

Коли перед лікарем складний клінічний випадок, то приходить думка – прокапай. Терапевтичний підхід «ПРОкапай» визначає активну терапевтичну стратегію, яка має на меті забезпечити відновлення задовільного стану здоров’я пацієнта шляхом використання принципів та засобів малооб’ємної інфузійної терапії.

Використовуючи лікарські засоби для малооб’ємної інфузійної терапії, слід керуватися показаннями та протипоказаннями до їх застосування, точно обирати дозу, швидкість та тривалість введення для забезпечення досягнення терапевтичних цілей.

Терапевтичний підхід «ПРОкапай» направлений на забезпечення можливості для кожного щодо пошуку та одержання інформації, що стосується питань відновлення здоров’я.

Кожен, в своєму праві на здоров’я, має отримати доступну та достатню інформацію про можливості збереження свого фізичного, душевного та соціального благополуччя.

Література:

  1. Преамбула до Конституції Всесвітньої організації охорони здоров’я, затверджена на Міжнародній конференції з питань охорони здоров’я, Нью-Йорк, 19-22 червня 1946 року; підписана 22 липня 1946 року представниками 61 країни (Архівні документи Всесвітньої організації охорони здоров’я, №. 2, стор. 100), введена в дію 7 квітня 1948 року.
14 Грудня, 2022