ПЕРИДУРАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


Резюме. Порівнювалось анестезіологічне забезпечення високотравматичних та реконструктивних оперативних втручань на органах черевної порожнини з використанням загальної анестезії в комбінації з перидуральною аналгезією шляхом інфузії стандартного розчину 0,25% лонгокаїну та болюсного введення приготовленого бупівакаїну. Встановлено, що оптимальною за перебігом та використанням засобів для наркозу є комбінація загальної анестезії з перидуральною аналгезією інфузією стандартного розчину 0,25% лонгокаїну.

Ключові слова: перидуральна аналгезія, анестезіологічне забезпечення в абдомінальній хірургії.