ВИКОРИСТАННЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ІНФУЗІЇ БУПІВАКАЇНУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЯВІВ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ПОКРАЩЕННЯ КРОВОТОКУ В МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА АДЕКВАТНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ В ДІТЕЙ З ОНКОПАТОЛОГІЄЮ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


Резюме. Дослідження проведено у 32 дітей, прооперованих із приводу пухлин черевної порожнини. За­лежно від методики знеболювання пацієнти були поділені на 2 групи: у 1-й групі використовували епідуральну анальгезію (ЕА) та безперервну внутрішньовенну інфузію фентанілу; у 2-й групі призначали лише внутрішньовенну безперервну інфузію фентанілу. Застосування багатокомпонентної анальгезії (ЕА та безперервна внутрішньовенна інфузія опіоїдних анальгетиків) значно зменшує негативні наслідки недо­статнього знеболювання в дітей та сприяє ефективній анальгезії після травматичних операцій, зменшує прояви синдрому інтраабдомінальної гіпертензії та покращує кровотік у судинах черевної порожнини.

Ключові слова: анальгезія, інтраабдомінальна гіпертензія, індекс резистентності.