Можливості використання комбінованої терапії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією

Резюме. У статті наведено результати клінічного дослідження з вивчення ефективності та переносимості поєднаного застосування лікарських препаратів Нейроцитин і Латрен (розчини) порівняно з лікарським препаратом Нейроцитин (розчин) виробництва ТОВ «Юрія Фарм» у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією II стадії, зумовленою артеріальною гіпертензією (АГ) і атеросклерозом.
Дослідження були проведені в 92 пацієнтів обох статей віком від 52 до 76 років. Хворі були розподілені на 3 групи: 30 хворих отримували Нейроцитин 100 мл/добу і Латрен 200 мл/добу в/в (основна група), 30 хворих — Нейроцитин 100 мл/добу (група порівняння). Групу контролю становили 32 хворих із ДЕ II стадії, які отримували лише базисну терапію. Курс застосування лікарських засобів становив 10 днів.
Ефективність і безпечність досліджуваних препаратів оцінювали на підставі клініко- неврологічних, психодіагностичних, лабораторних, статистичних методів.
Результати проведеного дослідження дозволили зробити висновок, що поєднане застосування препаратів Нейроцитин і Латрен справляє більш виражений (порівняно з Нейроцитином) терапевтичний вплив на клінічно-неврологічні симптоми, когнітивні функції, астенічну симптоматику. Проведений курс лікування двома препаратами не виявив будь-яких побічних ефектів або явищ непереносимості в пацієнтів.
Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, лікування, комбінована терапія, когнітивні порушення.