Важливість немоторних симптомів у клінічній картині хвороби рухового нейрона.

Немоторні симптоми є облігатною ознакою хвороби мотонейрона і часто можуть бути чутливим індикатором загального функціонального стану хворих. У структурі немоторних симптомів у хворих на БАС переважають шлунково-кишкові порушення, втрата

маси тіла, біль, пітливість і занепокоєння.

Наявність у пацієнтів немоторних симптомів свідчить про мультисистемний характер цього фатального захворювання. Використання шкали немоторних симптомів (ШНС) у пацієнтів із БАС на ранніх стадіях хвороби дасть змогу неврологам своєчасно виявляти немоторні порушення.

Ключові слова: бічний аміотрофічний склероз, немоторні симптоми, шкала немоторних симптомів, хвороба рухового нейрона, едаравон, шкала ALSFRS-R.