Реосорбілакт покращує ефективність емпіричної терапії запальних захворювань органів малого таза

Акушер-гінеколог
Використання розчину Реосорбілакту сприяло нормалізації мікроциркуляції в органах малого таза й активізації лімфодренажної функції. На цю думку наводить поступове зниження індексу резистентності у яєчникових артеріях, який становив 1,1 на 7‑му добу і 0,9 на 14‑ту добу лікування. Отже, нормалізація гемодинаміки була пріоритетним ефектом проведеної терапії. Ефективна санація була можлива не лише завдяки покращенню мікрогемоциркуляції та запобіганню формування  структурних  бар’єрів, а й за рахунок можливого активного транспорту у вогнище запалення левофлоксацину і орнідазолу задля підтримання їх необхідної концентрації. Можна припустити, що використання Реосорбілакту мало певну імунотропну дію, яка додатково підтримувала елімінацію патогенної мікрофлори.
Отже, застосування малооб’ємної гіперосмолярної інфузійної терапії препаратом з сорбітолом, натрієм лактатом та збалансованим комплексом електролітів сприяє забезпеченню високої ефектив‑ності емпіричної антибактеріальної терапії ЗЗОМТ. Підтвердження можливої ролі Реосорбілакту як гідропровідника антибактеріальних засобів потребує подальшого вивчення.